Day

joulukuu 28, 2017
Itä-Suomen hallinto-oikeus on 22.12.2017 antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen, jolla on vaadittu Kouvolan jätelautakunnan 26.3.2015 antaman päätöksen, §16, kumoamista jätelain, perustuslain, hallintolain ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain vastaisena. Kymen jätelautakunta on ko. päätöksellä hyväksynyt jätehuoltomääräykset. Päätös on kokonaisuudessaan luettavissa alla olevasta linkistä. Itä-Suomenhallinto-oikeuden päätös 17/0270/4
Read More

KYMEN JÄTELAUTAKUNTA

Kouvolan Kaupunki
Tekniikka- ja ympäristötalo
PL 32 (Valtakatu 33)
45701 Kuusankoski