Hamina

Teknisen lautakunnan päätös 15.12.2011 §171
Linkki Haminan kaupungin päätöksiin