Julkinen kuulutus Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä

Korkein hallinto-oikeus on 18.8.2017 antanut päätöksen asiassa, jossa Kouvolan aikuiskoulutuskeskus on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä jätehuoltoa koskevaan valitukseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu:

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

KHO päätös 18.8.2017