Kymen jätelautakunnan kokousajankohdan muutos

Kymen jätelautakunnan 22.11.2018 pidettäväksi suunniteltu kokous pidetään 29.11.2018.