Jätelautakunnan kokoukset

Pöytäkirjoja pidetään yleisesti nähtävillä hallintosäännön mukaisesti kaikissa jäsenkunnissa ja ne löytyvät internetistä

Tehtävät ja toiminta

Kymen jätelautakunta on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen

Jätelautakunta hoitaa kaikki jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaiset jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät ja niihin liittyvät kehittämis- ja seurantatehtävät

Jätelautakunnalle kuuluvia keskeisiä tehtäviä

 • jätehuoltomääräysten hyväksyminen
 • jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta päättäminen
 • jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen
 • jätetaksan hyväksyminen
 • jätemaksujen maksuunpano
 • jätemaksumuistutusten käsittely
 • jätemaksujen kohtuullistamispäätökset
 • jätteenkuljetusrekisterin hallinnointi
 • jätehuollon palvelutasosta päättäminen
 • jätteen hyötykäytöstä ja käsittelystä päättäminen
 • jätteenkeräyspaikasta päättäminen

Jätelautakunnalle kuuluvia tehtäviä on seurata päätöstensä noudattamista ja jätehuollon toimivuutta, koordinoida kuntien, jäteyhtiön ja ympäristösuojeluviranomaisten yhteistyötä, kehittää kuntien jätepolitiikka, seurata jätehuollon tilaa ja lainsäädäntöä sekä tiedotottaa valmisteilla olevista asioista ja neuvoa hakemusmenettelyssä.

Yhdistämällä jätehuollon viranomaistehtävien hoito yhdelle lautakunnalle saadaan jätehuollon viranomaistehtävien hoitoon koottua yhteiset riittävät resurssit, ja jätehuoltoasioiden osaamista voidaan kehittää pitkäjänteisesti. Lautakunta myös kokoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen alueen jätehuollosta, valvonnasta ja jätehuollon toimivuudesta.

Päätöspöytäkirjat julkaistaan Kouvolan kaupungin internet-sivuilla.

Kokouspäivät 2017 : 23.3.2017, 18.5.2017.

Kymen jatelautakuntaKYMEN JÄTELAUTAKUNTA Kouvolan Kaupunki Tekniikka- ja ympäristötalo, PL 32 (Valtakatu 33), 45701 Kuusankoski