Day

13 huhtikuun, 2021
Kymen jätelautakunta valitsi Katja Kankaan jätehuoltopäällikön virkasuhteeseen 1.5.2021 alkaen. Jätehuoltopäällikkö johtaa alueellisen jätehuollon palveluyksikköä, johon kuuluu päällikön lisäksi kaksi työntekijää ja hallintosihteeri. Työtehtäviin sisältyy Kymen jätelautakunnalle kuuluvat jätehuollon viranomaistehtävät, ml. jätelautakunnan tälle delegoimat viranomaistehtävät sekä Kymen jätelautakunnan esittelijän tehtävät. Jätehuoltopäällikön virka vapautuu Leena Rautiaisen siirtyessä eläkkeelle. Diplomi-insinööri Katja Kangas siirtyy jätehuoltopäällikön tehtäviin Kouvolan kaupungin ympäristötarkastajan… Lue lisää Katja Kankaasta Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö
Read More

KYMEN JÄTELAUTAKUNTA

Kouvolan Kaupunki
PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola