Day

15 maaliskuun, 2024
Kymen jätelautakunnan esityslistalla on Kaunissaaren jätehuollon järjestämistä koskeva pykälä. Kymen jätelautakunnan kokouksen 21.3.2024 esityslista Lisäesityslista, jossa esitys lausunnoksi jätelain muutosesityksestä: Lisäesityslista 21.3.2024 Liitteet: Kaunissaaren Kyläkunnan puheenjohtajan lausunto Kaunissaaren kahden yrittäjän kannanotto Oheismateriaalit: Kaunissaaren jätehuollon taksavaihtoehdot Kaunissaaren jätehuoltovaihtoehtojen perustelumuistio Viranhaltijapäätökset 14.2.-13.3.2024 Lisäesityslistan oheismateriaali: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta
Read More

KYMEN JÄTELAUTAKUNTA

Kouvolan Kaupunki
PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola