Asiointi

Asiointi Kymen jätelautakunnassa

Jätelautakunnalta saat tietoa siitä, miten jätehuolto järjestetään määräysten mukaisesti. Tutustu jätelautakunnan jätemääräyksiin.

Jätelautakunnasta saa tietoa jätemaksuihin liittyvissä asioissa. Lisätietoa jätetaksoista.

Tarvittaessa voit hakea jätelautakunnalta jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta poikkeavia järjestelyjä. Poikkeaminen on mahdollista lähinnä silloin, jos kiinteistö on kokonaan käyttökelvoton. Hakemukseen on liitettävä selvitykset ja todisteet kiinteistön käytön esteistä. Lisätietoa poikkeamisen perusteista.

Hakemukset kannattaa lähettää ensisijaisesti sähköisesti. Hakemusten käsittelyaika on tavallisesti enintään kuusi viikkoa. Loma-aikoina käsittelyaika voi olla pidempi, samoin jos joudumme pyytämään lisäselvityksiä. Sähköpostitiedusteluihin vastaamme yleensä muutaman päivän sisällä.

 

KOMPOSTOINTI-ILMOITUKSEN TEKEMINEN KYMEN JÄTELAUTAKUNNALLE – malta vielä hetki!

Kymen jätelautakunta ja Kymenlaakson Jäte Oy laativat parhaillaan järjestelmää, jolla aletaan keräämään uuden jätelain edellyttämiä tietoja kiinteistöillä tapahtuvasta elintarvikejätteiden kompostoinnista.

Toukokuun aikana Kymen jätelautakunnan nettisivujen Asiointi-osioon tulee lomake (sähköinen ja tulostettava), jolla kysytään lain edellyttämät viranomaiselle ilmoitettavat tiedot kiinteistön kompostoinnista.

HUOM. tyhjennysvälin pidennystä voi edelleen hakea normaalisti ”kiinteistön jätehuoltoilmoitus” -lomakkeella. Kompostointi-ilmoituslomakkeen voi sitten täyttää jälkeenpäin.

Kymen jätelautakunnan yhteystiedot

Kymen jätelautakunta
Kouvolan kaupunki
PL 85 
45101 Kouvola

Kymen jätelautakunnan asiakaspalvelu

Jätehuoltopäällikkö Katja Kangas / 020 61 58143

Suunnittelija Arja Soini / 020 61 55545

Hallintosihteeri Eeva Forsström / 020 61 59363

Sähköpostiosoite: kymenjatelautakunta@kouvola.fi.