Asiointi

Asiointi Kymen jätelautakunnassa

HUOM. Hakemusten käsittelyssä on tällä hetkellä ruuhkaa, hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemuksien käsittely voi viivästyä myös mahdollisten lisätietopyyntöjen takia. Päätökset annetaan tiedoksi hakemuksessa toivotulla tavalla (kirje/sähköposti).

Jätelautakunnalta saat tietoa siitä, miten jätehuolto järjestetään määräysten mukaisesti. Tutustu jätelautakunnan jätemääräyksiin.

Jätelautakunnasta saa tietoa jätemaksuihin liittyvissä asioissa. Lisätietoa jätetaksoista.

Tarvittaessa voit hakea jätelautakunnalta jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta poikkeavia järjestelyjä. Poikkeaminen on mahdollista lähinnä silloin, jos kiinteistö on kokonaan käyttökelvoton. Hakemukseen on liitettävä selvitykset ja todisteet kiinteistön käytön esteistä. Lisätietoa poikkeamisen perusteista.

Hakemukset kannattaa lähettää ensisijaisesti sähköisesti. Hakemusten käsittelyaika on tavallisesti enintään kuusi viikkoa. Loma-aikoina käsittelyaika voi olla pidempi, samoin jos joudumme pyytämään lisäselvityksiä. Sähköpostitiedusteluihin vastaamme yleensä muutaman päivän sisällä.

KOMPOSTOINTI-ILMOITUS JÄTEHUOLTOVIRANOMAISELLE

Ilmoita kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle, kun kompostoit keittiössä syntyvät biojätteet asuinkiinteistöllä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vapaa-ajan asuntoja. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta. Kompostointi-ilmoituslomakkeessa kysyttävät tiedot perustuvat jätelakiin ja -asetukseen. Kompostointi-ilmoituksella ilmoitat myös useamman kiinteistön yhteisestä kompostorista.

Jätehuolto- tai ympäristönsuojeluviranomainen voi tehdä kompostointitarkastuksia. Tarkastuksia tehdään näillä näkymin kesästä 2025 alkaen ja niistä sovitaan etukäteen kiinteistön haltijan kanssa.

Ilmoituksissa annetut tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen kompostointirekisteriin. Rekisterin avulla seurataan jätteiden hyötykäyttöä ja voidaan raportoida tietoja eteenpäin esim. valtion viranomaisille jätelain mukaisesti.

HUOM. loppujäteastian tyhjennysvälin pidennystä haetaan ”kiinteistön jätehuoltoilmoitus” -lomakkeella. Kompostointi-ilmoituslomake täytetään erikseen.

Linkki: Sähköinen kompostointi-ilmoituslomake

Linkki: Tulostettava kompostointi-ilmoituslomake (Pdf)

Kymen jätelautakunnan sähköisen asioinnin lomakkeet

Kymen jätelautakunnan yhteystiedot

Kymen jätelautakunta
Kouvolan kaupunki
PL 85 
45101 Kouvola

Kymen jätelautakunnan asiakaspalvelu

Jätehuoltopäällikkö Katja Kangas / 020 61 58143

Suunnittelija Arja Soini / 020 61 55545

Toimistosihteeri Tuija Saarinen / 020 61 59363 (kompostointi-ilmoitukset, paperilomaketilaukset)

Sähköpostiosoite: kymenjatelautakunta@kouvola.fi.