Asiointi

Asiointi Kymen jätelautakunnassa

LOPPUJÄTEASTIALLE PIDEMPI TYHJENNYSVÄLI

Loppujäteastian tyhjennysväli voi olla enintään 12 viikkoa. Tyypillisiä tyhjennysvälejä ovat 2, 4, 6, 8 tai 12 viikkoa. Enintään neljän viikon tyhjennysväli ei vaadi biojätteiden erilliskeräystä. Yli neljän viikon tyhjennysväli loppujäteastialle vaatii sen, että biojätteet lajitellaan erikseen, jolloin biojätteet

Jos haluat loppujäteastiallesi nykyistä pidemmän tyhjennysvälin, toimi näin:

Mikäli asunto tai loma-asunto sijaitsee Kouvolassa, Kotkassa, Iitissä, Pyhtäällä tai Mäntyharjulla, voit ilmoittaa tyhjennysvälin muutoksesta suoraan Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi tai puh. 05 744 3474 (ma-pe klo 9-15) tai Asioi verkossa – Kymenlaakson Jäte (kymenlaaksonjate.fi)

Mikäli asunto tai loma-asunto sijaitsee Haminassa, Virolahdella, Miehikkälässä, Lapinjärvellä tai Pertunmaalla, ilmoita tyhjennysvälin muutoksesta Kymen jätelautakunnalle alempana tällä sivulla olevalla ”Kiinteistön jätehuolto” -lomakkeella. Jätelautakunta tarkistaa, onko kiinteistö liittynyt biojätekeräykseen tai tehnyt kompostointi-ilmoituksen. Jos näin on, lautakunta ilmoittaa tyhjennysvälin muutoksesta omalle jätteenkuljetusyrityksellesi.

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN ELI JÄTEHUOLLOSTA VAPAUTTAMINEN

Asuinkiinteistön tai loma-asuinkiinteistön omistajalla tai haltijalla on velvollisuus liittää kiinteistö järjestettyyn jätteenkuljetukseen jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

Vapautuksen velvollisuudesta ja jätemaksuista voi saada, mikäli vakituinen asunto on tyhjillään eli asukkaita ei ole. Loma-asunnon jätehuoltoon liittymisestä ja jätemaksuista voi saada vapautuksen vain siinä tapauksessa, mikäli loma-asunto on käyttökelvoton asumiseen. Kiinteistön käyttökelvottomuus pitää voida todistaa esim. valokuvalla tai muulla luotettavalla tavalla. Vapautusta eli jätelain termein ”jätemaksun kohtuullistamista” voi anoa Kymen jätelautakunnalta alempana sivulta löytyvän ”Jätemaksun kohtuullistaminen” -lomakkeella. 

Vapautusta ei voi saada vähäisen asukas- tai jätemäärän, kiinteistön vähäisen käytön perusteella eikä myöskään asukkaiden iän tai terveydentilan perusteella.

HUOM! KOHTUULLISTAMISHAKEMUSTEN KÄSITTELYSSÄ ON TÄLLÄ HETKELLÄ KOVA RUUHKA JA KÄSITTELYAJAT OVAT HYVIN PITKIÄ!

Määräaikaisen keskeytyksen jätehuollosta esim. ulkomailla oleskelun vuoksi voi pyytää suoraan omalta jätteenkuljetusyritykseltäsi, mikäli keskeytys on alle puoli vuotta. Puoli vuotta pidemmät keskeytykset pitää hakea Kymen jätelautakunnalta.

KOMPOSTOINTI-ILMOITUS JÄTEHUOLTOVIRANOMAISELLE

Ilmoita kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle, kun kompostoit keittiössä syntyvät biojätteet asuinkiinteistöllä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vapaa-ajan asuntoja. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta. Kompostointi-ilmoituslomakkeessa kysyttävät tiedot perustuvat jätelakiin ja -asetukseen. Kompostointi-ilmoituksella ilmoitat myös useamman kiinteistön yhteisestä kompostorista.

Jätehuolto- tai ympäristönsuojeluviranomainen voi tehdä kompostointitarkastuksia. Tarkastuksia tehdään näillä näkymin kesästä 2025 alkaen ja niistä sovitaan etukäteen kiinteistön haltijan kanssa.

Ilmoituksissa annetut tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen kompostointirekisteriin. Rekisterin avulla seurataan jätteiden hyötykäyttöä ja voidaan raportoida tietoja eteenpäin esim. valtion viranomaisille jätelain mukaisesti.

Linkki: Sähköinen kompostointi-ilmoituslomake

Linkki: Tulostettava kompostointi-ilmoituslomake (Pdf)

Kymen jätelautakunnan sähköisen asioinnin lomakkeet

Kymen jätelautakunnan yhteystiedot

Kymen jätelautakunta
Kouvolan kaupunki
PL 85 
45101 Kouvola

Kymen jätelautakunnan asiakaspalvelu

Jätehuoltopäällikkö Katja Kangas / 020 61 58143

Suunnittelija Arja Soini / 020 61 55545

Toimistosihteeri Eija Hassel / 020 61 51035 (hakemuksiin liittyvät asiat)

Toimistosihteeri Tuija Saarinen / 020 61 59363 (kompostointi-ilmoitukset, paperilomaketilaukset)

Sähköpostiosoite: kymenjatelautakunta@kouvola.fi.