By

Kymen jätelautakunta
Kymen jätelautakunnan uudistetut jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023. Muutoksia tuli mm. biojätteiden erilliskeräysvelvoitteisiin ja jäteastioiden tyhjennysvälivaihtoehtoihin. Jätehuoltomääräykset koskevat pääosin asuinkiinteistöjen jätehuoltoa Kouvolassa, Kotkassa, Haminassa, Iitissä, Miehikkälässä, Virolahdella, Pyhtäällä, Lapinjärvellä, Mäntyharjulla ja Pertunmaalla. Uudet jätehuoltomääräykset perusteluineen löytyvät osoitteesta www.kymenjatelautakunta.fi/jatehuoltomaaraykset Biojätteiden erilliskeräys omakoti- ja paritaloista alkaa ensi vappuna Biojätteiden erilliskeräys on ollut jo pitkään pakollista asuinkiinteistöille, joissa on… Lue lisää Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023
Read More
Kymen jätelautakunnan 27.4.2023 kokouksen pöytäkirja, liitteet ja oheismateriaalit. Pöytäkirja 27.4.2023 (pdf,174kt) Liitteet: Liite 1 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 27.4.2023_uusi_Kyjäte27042023 (pdf,572kt) Liite 2 Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio 27.4.2023_Kyjäte27042023 (pdf,476kt) Oheismateriaalit: Kymen jätelautakunnan kuukausikatsaus 1-2/2023_Kyjäte27042023 (pdf,421kt) Lausuntojen ja kannanottojen huomiointi, Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset, päivitetty 24.4.2023_Kyjäte27042023 (pdf,497kt) Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje_Kyjäte27042023 (pdf,600kt) Viranhaltijapäätökset kunnittain 16.2.-20.4.2023_Kyjäte27042023 (pdf,68kt)
Read More
Biojätteen erilliskeräys (vaihtoehtona kompostointi) laajenee omakoti- ja paritaloihin 1.5.2024 kartassa punaisella rajatuilla alueilla. Yli 10 000 asukkaan taajamat
Read More
Jätehuoltomääräysluonnos: Biojätteiden erilliskeräystä ollaan laajentamassa taajamien omakoti- ja paritaloihin vuosina 2024-2026 Uudet jätehuoltomääräykset ovat valmisteilla Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä päivitetään vastaamaan jätelainsäädännössä tapahtuneita muutoksia sekä muita havaittuja muutostarpeita. Muutokset koskevat mm. biojätteen erilliskeräysvelvollisuuden laajenemista omakoti- ja paritaloihin sekä jäteastioiden tyhjennysvälejä. Jäteastioiden tyhjennysvälivaihtoehtoja esitetään selkeämmiksi ja hieman aiempaa joustavammiksi. Lisäksi määräyksiin esitetään muitakin pienempiä muutoksia. Jätehuoltomääräykset koskevat… Lue lisää Kymen jätelautakunnan tiedote 9.3.2023
Read More
Kymen jätelautakunnassa on vireillä jätelain 91 §:n mukaisten jätehuoltomääräysten muuttaminen jätelainsäädännön muutoksia vastaavaksi. Muutokset koskevat mm. biojätteen erilliskeräysvelvollisuuden laajenemista omakoti- ja paritaloihin sekä jäteastioiden tyhjennysvälejä. Jätehuoltomääräykset koskevat pääosin asukkaiden ja kuntien kiinteistöjen jätehuoltoa Haminan, Kotkan ja Kouvolan kaupungeissa sekä Iitin, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pertunmaan, Pyhtään ja Virolahden kunnissa.Jätehuoltomääräysten sekä määräysten perusteluosan luonnokset ovat nähtävillä Kymen… Lue lisää Kuulutus vireillä olevista jätehuoltomääräyksistä
Read More
Kymen jätelautakunnan 23.2.2023 kokouksen pöytäkirja, liitteet ja oheismateriaali. Pöytäkirja § 3 liite: Kymen jätelautakunnan toiminnan ja talouden toteutuminen 2022 (pdf,136kt) § 4 liite: Kymen jätelautakunta sisäisen valvonnan selonteko 2022 (pdf,74kt) § 5 liite: Kymen jätelautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2023 (pdf,95kt) § 6 liite: Ehdotus jätehuoltomääräyksiksi (pdf,540kt) § 6 liite: Ehdotus jätehuoltomääräysten perustelumuistioksi (pdf,451kt) § 8 oheismateriaali:… Lue lisää Kymen jätelautakunta 23.2.2023
Read More
Kymen jätelautakunnan toimistossa ei ole asiakaspalvelua perjantaina 23.12. ja 30.12.2022. toivottaa Kymen jätelautakunnan henkilökunta
Read More
Kymen jätelautakunnan 14.12.2022 kokouksen pöytäkirja (pdf,270kt) Oheismateriaali § 35: Kuukausikatsaus 1-10/2022 (pdf 426kt) Liite § 37: Jätehuollon palvelutaso 2023-2024 luonnos 0912022 (pdf,560kt) Liite § 38: Jätetaksa 2023 (pdf,231kt) Liite § 39: Jätehuollon perusmaksu 2023 (pdf,70kt) Liite § 40: Lukkopisteiden vuosimaksut 2023 (pdf,72kt) Liite § 41: Kuljetusmaksut Kotka (pdf,101kt) Liite § 42: Kuljetusmaksut Kouvola ja Iitti… Lue lisää Kymen jätelautakunta 14.12.2022 pöytäkirja
Read More
TIEDOTE 4.11.2022 Julkaisuvapaa Jätetaksa ja jätehuollon palvelutaso uudistuvat Perusmaksujen ja jäteastioiden tyhjennysmaksujen muutoksissa pyritään kohti uuden valtakunnallisen jätetaksaoppaan mukaista hyvää taksakäytäntöä. Taksaehdotuksessa ekomaksun nimi muutetaan perusmaksuksi ja maksun suuruus yhtenäistetään koko alueella. Tämä mahdollistaa kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun asuinpaikasta riippumatta. Lautakuntamaksu, jolla rahoitetaan jätehuoltoviranomaisen eli jätelautakunnan toiminta, sisällytetään jatkossa perusmaksuun yhtenäisesti koko alueella. Jätehuollon palvelutason määrittelyä… Lue lisää Kymen jätelautakunta/Kymenlaakson Jäte Oy
Read More
Kymen jätelautakunnan 20.10.2022 kokouksen pöytäkirja ja oheismateriaalit. Kymen jätelautakunta 20.10.2022 Pöytäkirja Asia 3 oheismateriaali Kymen jätelautakunnan kuukausikatsaus 1-9/2022 Asia 4 oheismateriaali Alkuperäinen lautakuntasopimus Asia 4 oheismateriaali Esitys lautakuntasopimukseksi 2022 Asia 5 oheismateriaali Jätehuollon palvelutaso 2023-2024 luonnos Asia 6 oheismateriaali Viranhaltijapäätökset kunnittain
Read More
1 2 3 8

KYMEN JÄTELAUTAKUNTA

Kouvolan Kaupunki
PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola