By

Satu Äikäs
Kymen jätelautakunnan kokouksen 30.5.2024 pöytäkirja oheismateriaaleineen Kymen jätelautakunnan 30.5.2024 pöytäkirja (pdf,137kt) Kymen jätelautakunnan osavuosikatsaus 1-4/2024 (pdf,127kt) Selvityspyyntö Iitin jätteenkuljetusjärjestelmistä (pdf,62kt) Hämeen ELY-keskuksen tiedote jätteenkuljetusjärjestelmistä (pdf,86kt) Viranhaltijapäätökset kunnittain 14.3.-20.5.2024 (pdf,61kt)
Read More
Kymen jätelautakunta kokoontuu to 30.5.2024 päättämään mm. osavuosikatsauksesta, toimivallan siirrosta viranhaltijalle sekä viranhaltijapäätöksissä noudatettavista periaatteista mm. jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseksi sekä jätemaksujen kohtuullistamiseksi. Kymen jätelautakunnan esityslista 30.5.2024, pdf 110 kt Oheismateriaalit Kymen jätelautakunnan osavuosikatsaus 1-4/2024, pdf 127kt Viranhaltijapäätökset kunnittain 14.3.-20.5.2024, pdf 61kt
Read More
Jätelautakunnan toimisto on suljettu pe 10.5.2024.
Read More
Osa tuulettuvista astioista toimitetaan palvelun tilanneille omakotiasukkaille vasta touko-kesäkuussa Kevään satamalakot ovat hidastaneet omakotitalojen biokeräystä varten tilattujen tuulettuvien biojäteastioiden saapumista Kymenlaaksoon. Kymenlaakson Jäte Oy on tilannut 4500 tuulettuvaa biojäteastiaa Kouvolassa, Kotkassa ja Haminassa toukokuussa alkavaa omakoti- ja paritalojen biojätekeräystä varten. Lakkojen seurauksena 3500 astiaa on kuitenkin vielä saapumatta Ranskan tehtaalta astiavarastolle Suomeen. Tämän vuoksi myös… Lue lisää Kymenlaakson Jäte Oy:n tiedote: Biojäteastioiden toimitukset osin myöhässä lakkojen jälkiseurauksena
Read More
Kymen jätelautakunta päätti 21.3.2024 kokouksessaan, että Kaunissaaren asukkaiden jätehuolto järjestetään jatkossakin Kaunissaaressa. Tähän liittyy uusi Kaunissaaren jätetaksa. Kaunissaaren jätehuoltoon piti tehdä muutoksia. Jätehuollon kustannukset saaressa ovat olleet huomattavasti korkeammat kuin siitä saadut tulot. Lisäksi saaressa olevan jäteastian tyhjennyksessä oli havaittu työturvallisuuspuutteita. Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus esitti Kymen jätelautakunnalle kahta vaihtoehtoista jätehuollon järjestämistapaa loppujätteen osalta Kaunissaareen… Lue lisää Tiedote: Kaunissaaren jätehuolto järjestetään jatkossakin Kaunissaaressa
Read More
Kymen jätelautakunta päätti kokouksessaan 21.3.2024 Kaunissaaren jätehuollon järjestämisestä saareen sekä siihen liittyvästä jätetaksasta. Lisäksi jätelautakunta päätti antaa Ympäristöministeriölle lausunnon jätelain muutosesityksestä. Lausunnossa vastustetaan hallituksen esityksen mukaista kunnan jätehuoltovastuun rajaamista. Kymen jätelautakunnan kokouksen 21.3.2024 pöytäkirja (pdf,210kt) Liitteet Kaunissaaren Kyläkunnan pj:n lausunto Kaunissaaren yrittäjien kannanotto Oheismateriaalit Kaunissaaren jätehuollon taksavaihtoehdot Kaunissaaren jätehuollon perustelumuistio Viranhaltijapäätökset 14.2.-13.3.2024 Luonnos hallituksen esitykseksi… Lue lisää Kymen jätelautakunnan pöytäkirja 21.3.2024
Read More
Kymen jätelautakunnan esityslistalla on Kaunissaaren jätehuollon järjestämistä koskeva pykälä. Kymen jätelautakunnan kokouksen 21.3.2024 esityslista Lisäesityslista, jossa esitys lausunnoksi jätelain muutosesityksestä: Lisäesityslista 21.3.2024 Liitteet: Kaunissaaren Kyläkunnan puheenjohtajan lausunto Kaunissaaren kahden yrittäjän kannanotto Oheismateriaalit: Kaunissaaren jätehuollon taksavaihtoehdot Kaunissaaren jätehuoltovaihtoehtojen perustelumuistio Viranhaltijapäätökset 14.2.-13.3.2024 Lisäesityslistan oheismateriaali: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta
Read More
Kymen jätelautakunnan kokouksen 22.2.2024 pöytäkirja (pdf,159kt) Liitteet: § 4, liite 1: Kymen jätelautakunnan toiminnan ja talouden toteutuminen 2023 (pdf,149kt) § 5, liite 2: Sisäisen valvonnan arviointi ja selonteko 2023 (pdf,79kt) Oheismateriaalit: § 6: Lausuntopyyntö valmisteilla olevista Iitin kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä (pdf,110kt) § 6: Luonnos Iitin ympäristönsuojelumääräyksiksi (pdf,411kt) § 6: Luonnos perusteluiksi Iitin ympäristönsuojelumääräyksistä (pdf,226kt) § 7: Viranhaltijapäätökset kunnittain 14.11.2023-13.2.2024 (pdf,65kt)
Read More
Kymen jätelautakunta kokoontuu torstaina 22.2.2024. Päätettävänä on mm. vuoden 2023 tilinpäätös sekä lausunto Iitin valmisteilla olevista ympäristönsuojelumääräyksistä. Alla on esityslista sekä liitteet ja oheismateriaalit. Kymen jätelautakunnan kokouksen 22.2.2024 esityslista (pdf,166kt) Liite asiaan nro 4: Kymen jätelautakunnan toiminnan ja talouden toteutuminen 2023 (pdf,149kt) Liite asiaan nro 5: Sisäisen valvonnan arviointi ja selonteko 2023 (pdf,79kt) Oheismateriaalit asiaan… Lue lisää Kymen jätelautakunnan kokouksen 22.2.2024 esityslista
Read More
Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana päätös Pyhtään Kaunissaaren (vapaa-ajan)asukkaiden jätehuollon järjestämistavasta ja samalla siihen liittyvästä jätelain 78 §:n mukaisesta jätemaksutaksasta 1.5.2024 alkaen. Kaunissaaren jätehuollon palvelujen muuttaminen ja kehittäminen on tullut välttämättömäksi, koska saareen järjestetyn jätehuollon kustannukset ovat jo pitkään olleet korkeat, eikä saaren asukkailta ja muilta toimijoilta perityt maksut ole riittäneet kustannusten kattamiseen. Kaunissaaressa on ollut… Lue lisää Kymen jätelautakunta tiedottaa: Pyhtään Kaunissaaren jätehuolto
Read More
1 2

KYMEN JÄTELAUTAKUNTA

Kouvolan Kaupunki
PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola