Category

Ajankohtaista
Kymen jätelautakunnan toimistossa ei ole asiakaspalvelua perjantaina 23.12. ja 30.12.2022. toivottaa Kymen jätelautakunnan henkilökunta
Read More
Kymen jätelautakunnan 14.12.2022 kokouksen pöytäkirja (pdf,270kt) Oheismateriaali § 35: Kuukausikatsaus 1-10/2022 (pdf 426kt) Liite § 37: Jätehuollon palvelutaso 2023-2024 luonnos 0912022 (pdf,560kt) Liite § 38: Jätetaksa 2023 (pdf,231kt) Liite § 39: Jätehuollon perusmaksu 2023 (pdf,70kt) Liite § 40: Lukkopisteiden vuosimaksut 2023 (pdf,72kt) Liite § 41: Kuljetusmaksut Kotka (pdf,101kt) Liite § 42: Kuljetusmaksut Kouvola ja Iitti… Lue lisää Kymen jätelautakunta 14.12.2022 pöytäkirja
Read More
TIEDOTE 4.11.2022 Julkaisuvapaa Jätetaksa ja jätehuollon palvelutaso uudistuvat Perusmaksujen ja jäteastioiden tyhjennysmaksujen muutoksissa pyritään kohti uuden valtakunnallisen jätetaksaoppaan mukaista hyvää taksakäytäntöä. Taksaehdotuksessa ekomaksun nimi muutetaan perusmaksuksi ja maksun suuruus yhtenäistetään koko alueella. Tämä mahdollistaa kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun asuinpaikasta riippumatta. Lautakuntamaksu, jolla rahoitetaan jätehuoltoviranomaisen eli jätelautakunnan toiminta, sisällytetään jatkossa perusmaksuun yhtenäisesti koko alueella. Jätehuollon palvelutason määrittelyä… Lue lisää Kymen jätelautakunta/Kymenlaakson Jäte Oy
Read More
Kymen jätelautakunnan 20.10.2022 kokouksen pöytäkirja ja oheismateriaalit. Kymen jätelautakunta 20.10.2022 Pöytäkirja Asia 3 oheismateriaali Kymen jätelautakunnan kuukausikatsaus 1-9/2022 Asia 4 oheismateriaali Alkuperäinen lautakuntasopimus Asia 4 oheismateriaali Esitys lautakuntasopimukseksi 2022 Asia 5 oheismateriaali Jätehuollon palvelutaso 2023-2024 luonnos Asia 6 oheismateriaali Viranhaltijapäätökset kunnittain
Read More
Kymen jätelautakunnan 29.9.2022 kokouksen pöytäkirja sekä liite ja oheismateriaalit: Kymen jätelautakunta 29.9.2022 pöytäkirja Liite § 24 Kymen jätelautakunnan talous- ja henkilöstösuunnittelulomake 2023 Oheismateriaali § 23 Osavuosikatsaus 1-8/2022 Kymen jätelautakunta Oheismateriaali § 26 FCG raportti yhdyskuntatekniset palvelut/jätehuolto Oheismateriaali § 26 Viranhaltijapäätökset kunnittain
Read More
Ilmoita kompostoinnista 1.1.2023 mennessä Kompostointi-ilmoituslomake on julkaistu Kymen jätelautakunnan nettisivuilla. Ilmoita kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle, kun kompostoit keittiössä syntyvät biojätteet asuinkiinteistöllä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vapaa-ajan kiinteistöjä ja perustuu jätelainsäädäntöön. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta. Kompostointi-ilmoituslomake löytyy Asiointi – Kymen jätelautakunta (kymenjatelautakunta.fi) Saapuneiden ilmoitusten käsittely aloitetaan syksyllä 2022. Ilmoituksissa annetut tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen kompostointirekisteriin. Rekisterin avulla seurataan… Lue lisää Kymen jätelautakunnan tiedote 9.6.2022
Read More
Alla Kymen jätelautakunnan 25.5.2022 kokouksen pöytäkirja ja liitteet. Kymen jätelautakunta 25.5.2022 pöytäkirja, pdf 115kt § 13 liite: Osavuosikatsaus 1-4/2022 Kymen jätelautakunta, pdf 275kt § 14 liite: Informointiasiakirja jätehuoltoviranomaisen rekisteristä, pdf 293kt § 15 liite: Jätemaksutaksan tekstiosa 1.7.2022 alkaen, pdf 247kt § 16 liite: Kouvolan ja Iitin taksataulukko 1.7.2022 alkaen, pdf 124kt § 17 liite: Kotkan… Lue lisää Kymen jätelautakunta 25.5.2022 pöytäkirja
Read More
Ilmoita kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle, kun kompostoit keittiössä syntyvät biojätteet asuinkiinteistöllä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vapaa-ajan asuntoja. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta. Kompostointi-ilmoituslomakkeessa kysyttävät tiedot perustuvat jätelakiin ja -asetukseen. Kompostointi-ilmoituksella ilmoitat myös useamman kiinteistön yhteisestä kompostorista. Ilmoitus on tehtävä 1.1.2023 mennessä. Saapuneiden ilmoitusten käsittely aloitetaan syksyllä 2022. Jätehuolto- tai ympäristönsuojeluviranomainen voi tehdä kompostointitarkastuksia. Ilmoituksissa annetut tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen kompostointirekisteriin. Rekisterin avulla seurataan jätteiden… Lue lisää Kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle
Read More
Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun  jätteenkuljetuksen eli jäteastian tyhjennysten jätemaksutaksasta sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksasta 1.7.2022 alkaen. Jätelain 81 §:n mukaisesti kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. Taksa sisältää kaikkia jätemaksuja koskevat tekstimuutokset sekä maksujen numeeriset taksataulukot. Erityisesti kuljetuskustannusten, mutta myös jätteen käsittelykustannusten nousun vuoksi jätetaksoihin esitetään korotuksia. Nousun… Lue lisää Kymen jätelautakunta tiedottaa
Read More
Kymen jätelautakunta ja Kymenlaakson Jäte Oy laativat parhaillaan järjestelmää, jolla aletaan keräämään uuden jätelain edellyttämiä tietoja kiinteistöillä tapahtuvasta elintarvikejätteiden kompostoinnista. Toukokuun aikana Kymen jätelautakunnan nettisivujen Asiointi-osioon tulee lomake (sähköinen ja tulostettava), jolla kysytään lain edellyttämät viranomaiselle ilmoitettavat tiedot kiinteistön kompostoinnista. HUOM. tyhjennysvälin pidennystä voi edelleen hakea normaalisti ”kiinteistön jätehuoltoilmoitus” -lomakkeella. Kompostointi-ilmoituslomakkeen voi sitten täyttää jälkeenpäin.
Read More
1 2 3 8

KYMEN JÄTELAUTAKUNTA

Kouvolan Kaupunki
PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola