Category

Yleinen
TIEDOTE 4.11.2022 Julkaisuvapaa Jätetaksa ja jätehuollon palvelutaso uudistuvat Perusmaksujen ja jäteastioiden tyhjennysmaksujen muutoksissa pyritään kohti uuden valtakunnallisen jätetaksaoppaan mukaista hyvää taksakäytäntöä. Taksaehdotuksessa ekomaksun nimi muutetaan perusmaksuksi ja maksun suuruus yhtenäistetään koko alueella. Tämä mahdollistaa kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun asuinpaikasta riippumatta. Lautakuntamaksu, jolla rahoitetaan jätehuoltoviranomaisen eli jätelautakunnan toiminta, sisällytetään jatkossa perusmaksuun yhtenäisesti koko alueella. Jätehuollon palvelutason määrittelyä… Lue lisää Kymen jätelautakunta/Kymenlaakson Jäte Oy
Read More
Ilmoita kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle, kun kompostoit keittiössä syntyvät biojätteet asuinkiinteistöllä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vapaa-ajan asuntoja. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta. Kompostointi-ilmoituslomakkeessa kysyttävät tiedot perustuvat jätelakiin ja -asetukseen. Kompostointi-ilmoituksella ilmoitat myös useamman kiinteistön yhteisestä kompostorista. Ilmoitus on tehtävä 1.1.2023 mennessä. Saapuneiden ilmoitusten käsittely aloitetaan syksyllä 2022. Jätehuolto- tai ympäristönsuojeluviranomainen voi tehdä kompostointitarkastuksia. Ilmoituksissa annetut tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen kompostointirekisteriin. Rekisterin avulla seurataan jätteiden… Lue lisää Kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle
Read More
Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun  jätteenkuljetuksen eli jäteastian tyhjennysten jätemaksutaksasta sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksasta 1.7.2022 alkaen. Jätelain 81 §:n mukaisesti kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. Taksa sisältää kaikkia jätemaksuja koskevat tekstimuutokset sekä maksujen numeeriset taksataulukot. Erityisesti kuljetuskustannusten, mutta myös jätteen käsittelykustannusten nousun vuoksi jätetaksoihin esitetään korotuksia. Nousun… Lue lisää Kymen jätelautakunta tiedottaa
Read More
Kymen jätelautakunta ja Kymenlaakson Jäte Oy laativat parhaillaan järjestelmää, jolla aletaan keräämään uuden jätelain edellyttämiä tietoja kiinteistöillä tapahtuvasta elintarvikejätteiden kompostoinnista. Toukokuun aikana Kymen jätelautakunnan nettisivujen Asiointi-osioon tulee lomake (sähköinen ja tulostettava), jolla kysytään lain edellyttämät viranomaiselle ilmoitettavat tiedot kiinteistön kompostoinnista. HUOM. tyhjennysvälin pidennystä voi edelleen hakea normaalisti ”kiinteistön jätehuoltoilmoitus” -lomakkeella. Kompostointi-ilmoituslomakkeen voi sitten täyttää jälkeenpäin.
Read More
Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen Kymen jätelautakunnan päätöksestä 26.11.2020 § 41 tehtyyn valitukseen, joka koskee Pyhtään kunnan siirtymistä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 945/2022 21.4.2022 Päätös kokonaisuudessaan pidetään nähtävillä 21.4. – 5.5.2022 välisen ajan Kymen jätelautakunnan toimistossa, Torikatu 10, Kouvola, 3. krs. Kouvolassa 21.4.2022 Kymen jätelautakunta
Read More
Kymen jätelautakunta tiedottaa Lapinjärven kunta hakee poikkeamista Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten 14 ja 15 §:n noudattamisesta kiinteistökohtaisen pakkausjätekeräyksen osalta. Pakkausjätteillä tarkoitetaan kartonki-, lasi- ja muovipakkauksia sekä pienmetallijätettä. Poikkeusta haetaan kaikkien kunnan alueella olevien yli viiden asunnon kiinteistöjen sekä kunnan hallinnon ja palvelutuotannon kiiteistöjen osalta. Alle viiden asunnon kiinteistöillä ei ole velvollisuutta liittyä pakkausjätekeräykseen. Alueen asukkaille ja… Lue lisää Kymen jätelautakunta tiedottaa
Read More
Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys ekomaksuiksi ja lukollisten yhteisastioiden vuosimaksuiksi sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistaksaksi sekä Mäntyharjun sako-ja umpisäiliölietteiden käsittely- ja kuljetusmaksuiksi 1.1.2022 alkaen. Ekomaksu on jätelain 78 §:n mukainen perusmaksu, jolla rahoitetaan jäteasemien, vaarallisten jätteiden ja keräystempausten sekä neuvonnan ja tiedotuksen kustannuksia ja täydentävien ekopisteiden ylläpitoa sekä alueellisen jätehuoltoviranomaisen (Kymen jätelautakunta) toimintaa.… Lue lisää Kymen jätelautakunta tiedottaa
Read More
Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaan taajamien kiinteistöissä (taloyhtiöissä), joissa on vähintään viisi asuntoa, tulee 1.7.2021 jälkeen olla loppu- ja biojäteastioiden lisäksi keräysastiat myös kartonki-, lasi- ja muovipakkauksille sekä keräysmetallille. Astioiden tyhjennyksistä tulee lisäksi olla sovittuna kunnasta riippuen joko Kymenlaakson Jätteen tai jätteenkuljetusyrityksen kanssa. (Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset § 14) Heinäkuun lähestyessä Kymen jätelautakunnalle on tullut kyselyjä, miten… Lue lisää Pakkausjätteiden lajitteluvelvoite laajenee 5-9 asunnon taloyhtiöihin 1.7.2021
Read More
Kymen jätelautakunta valitsi Katja Kankaan jätehuoltopäällikön virkasuhteeseen 1.5.2021 alkaen. Jätehuoltopäällikkö johtaa alueellisen jätehuollon palveluyksikköä, johon kuuluu päällikön lisäksi kaksi työntekijää ja hallintosihteeri. Työtehtäviin sisältyy Kymen jätelautakunnalle kuuluvat jätehuollon viranomaistehtävät, ml. jätelautakunnan tälle delegoimat viranomaistehtävät sekä Kymen jätelautakunnan esittelijän tehtävät. Jätehuoltopäällikön virka vapautuu Leena Rautiaisen siirtyessä eläkkeelle. Diplomi-insinööri Katja Kangas siirtyy jätehuoltopäällikön tehtäviin Kouvolan kaupungin ympäristötarkastajan… Lue lisää Katja Kankaasta Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö
Read More
Kymen jätelautakunnan 26.11.2020 kokouksen esityslista, liitteet ja oheismateriaalit Kymen jätelautakunta 26.11.2020 pöytäkirja pdf, 408 ktLataa Liitteet: Liite 1 Ennakkovaikutusten arviointi_Teky-talon palvelujen siirtyminen kaupungintalolle 2021 pdf, 503 ktLataa Liite 2 Esitys Jätetaksan tekstiosaksi 1.1.2021 alkaen pdf, 283 ktLataa Liite 3 Esitys Ekomaksuiksi 1.1.2021 alkaen pdf, 189 kt Lataa Liite 4 Esitys Jäteasemien taksaksi 1.1.2021 alkaen pdf,… Lue lisää Kymen jätelautakunnan 26.11.2020 pöytäkirja
Read More
1 2

KYMEN JÄTELAUTAKUNTA

Kouvolan Kaupunki
PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola