Category

Yleinen
Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana Kymenlaakson Jäte Oy:n hallituksen esitys jätelain 78 §:n mukaiseksi jätemaksutaksi 1.7.2023 alkaen. Esitys koskee jätteenkuljetuksen eli jäteastian tyhjennysmaksuja Haminan, Iitin, Kotkan, Kouvolan, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pertunmaan, Pyhtään ja Virolahden kunnissa. Kuljetustaksa sisältää loppujäteastian tyhjennysmaksut vain Iitin, Kotkan, Kouvolan, Mäntyharjun ja Pyhtään kunnissa. Bio- ja pakkausjätteiden tyhjennysmaksut koskevat kaikkia kuntia. Myös jätemaksutaksan… Lue lisää Jätetaksaesitykset 1.7.2023 alkaen
Read More
Biojätteen erilliskeräys (vaihtoehtona kompostointi) laajenee omakoti- ja paritaloihin 1.5.2024 kartassa punaisella rajatuilla alueilla. Yli 10 000 asukkaan taajamat
Read More
Kymen jätelautakunnassa on vireillä jätelain 91 §:n mukaisten jätehuoltomääräysten muuttaminen jätelainsäädännön muutoksia vastaavaksi. Muutokset koskevat mm. biojätteen erilliskeräysvelvollisuuden laajenemista omakoti- ja paritaloihin sekä jäteastioiden tyhjennysvälejä. Jätehuoltomääräykset koskevat pääosin asukkaiden ja kuntien kiinteistöjen jätehuoltoa Haminan, Kotkan ja Kouvolan kaupungeissa sekä Iitin, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pertunmaan, Pyhtään ja Virolahden kunnissa.Jätehuoltomääräysten sekä määräysten perusteluosan luonnokset ovat nähtävillä Kymen… Lue lisää Kuulutus vireillä olevista jätehuoltomääräyksistä
Read More
TIEDOTE 4.11.2022 Julkaisuvapaa Jätetaksa ja jätehuollon palvelutaso uudistuvat Perusmaksujen ja jäteastioiden tyhjennysmaksujen muutoksissa pyritään kohti uuden valtakunnallisen jätetaksaoppaan mukaista hyvää taksakäytäntöä. Taksaehdotuksessa ekomaksun nimi muutetaan perusmaksuksi ja maksun suuruus yhtenäistetään koko alueella. Tämä mahdollistaa kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun asuinpaikasta riippumatta. Lautakuntamaksu, jolla rahoitetaan jätehuoltoviranomaisen eli jätelautakunnan toiminta, sisällytetään jatkossa perusmaksuun yhtenäisesti koko alueella. Jätehuollon palvelutason määrittelyä… Lue lisää Kymen jätelautakunta/Kymenlaakson Jäte Oy
Read More
Ilmoita kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle, kun kompostoit keittiössä syntyvät biojätteet asuinkiinteistöllä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vapaa-ajan asuntoja. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta. Kompostointi-ilmoituslomakkeessa kysyttävät tiedot perustuvat jätelakiin ja -asetukseen. Kompostointi-ilmoituksella ilmoitat myös useamman kiinteistön yhteisestä kompostorista. Ilmoitus on tehtävä 1.1.2023 mennessä. Saapuneiden ilmoitusten käsittely aloitetaan syksyllä 2022. Jätehuolto- tai ympäristönsuojeluviranomainen voi tehdä kompostointitarkastuksia. Ilmoituksissa annetut tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen kompostointirekisteriin. Rekisterin avulla seurataan jätteiden… Lue lisää Kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle
Read More
Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun  jätteenkuljetuksen eli jäteastian tyhjennysten jätemaksutaksasta sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksasta 1.7.2022 alkaen. Jätelain 81 §:n mukaisesti kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. Taksa sisältää kaikkia jätemaksuja koskevat tekstimuutokset sekä maksujen numeeriset taksataulukot. Erityisesti kuljetuskustannusten, mutta myös jätteen käsittelykustannusten nousun vuoksi jätetaksoihin esitetään korotuksia. Nousun… Lue lisää Kymen jätelautakunta tiedottaa
Read More
Kymen jätelautakunta ja Kymenlaakson Jäte Oy laativat parhaillaan järjestelmää, jolla aletaan keräämään uuden jätelain edellyttämiä tietoja kiinteistöillä tapahtuvasta elintarvikejätteiden kompostoinnista. Toukokuun aikana Kymen jätelautakunnan nettisivujen Asiointi-osioon tulee lomake (sähköinen ja tulostettava), jolla kysytään lain edellyttämät viranomaiselle ilmoitettavat tiedot kiinteistön kompostoinnista. HUOM. tyhjennysvälin pidennystä voi edelleen hakea normaalisti ”kiinteistön jätehuoltoilmoitus” -lomakkeella. Kompostointi-ilmoituslomakkeen voi sitten täyttää jälkeenpäin.
Read More
Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen Kymen jätelautakunnan päätöksestä 26.11.2020 § 41 tehtyyn valitukseen, joka koskee Pyhtään kunnan siirtymistä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 945/2022 21.4.2022 Päätös kokonaisuudessaan pidetään nähtävillä 21.4. – 5.5.2022 välisen ajan Kymen jätelautakunnan toimistossa, Torikatu 10, Kouvola, 3. krs. Kouvolassa 21.4.2022 Kymen jätelautakunta
Read More
Kymen jätelautakunta tiedottaa Lapinjärven kunta hakee poikkeamista Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten 14 ja 15 §:n noudattamisesta kiinteistökohtaisen pakkausjätekeräyksen osalta. Pakkausjätteillä tarkoitetaan kartonki-, lasi- ja muovipakkauksia sekä pienmetallijätettä. Poikkeusta haetaan kaikkien kunnan alueella olevien yli viiden asunnon kiinteistöjen sekä kunnan hallinnon ja palvelutuotannon kiiteistöjen osalta. Alle viiden asunnon kiinteistöillä ei ole velvollisuutta liittyä pakkausjätekeräykseen. Alueen asukkaille ja… Lue lisää Kymen jätelautakunta tiedottaa
Read More
Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys ekomaksuiksi ja lukollisten yhteisastioiden vuosimaksuiksi sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistaksaksi sekä Mäntyharjun sako-ja umpisäiliölietteiden käsittely- ja kuljetusmaksuiksi 1.1.2022 alkaen. Ekomaksu on jätelain 78 §:n mukainen perusmaksu, jolla rahoitetaan jäteasemien, vaarallisten jätteiden ja keräystempausten sekä neuvonnan ja tiedotuksen kustannuksia ja täydentävien ekopisteiden ylläpitoa sekä alueellisen jätehuoltoviranomaisen (Kymen jätelautakunta) toimintaa.… Lue lisää Kymen jätelautakunta tiedottaa
Read More
1 2

KYMEN JÄTELAUTAKUNTA

Kouvolan Kaupunki
PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola