Jätehuoltomääräykset

Kymen jätelautakunnan

jätehuoltomääräykset

Kymen jätelautakunnan uudet jätehuoltomääräykset 1.6.2023 alkaen:

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1.6.2023 (pdf,563kt)

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio 1.6.2023 (pdf,372kt)

Vapaa-ajan asuntojen jätehuollon järjestäminen

Jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Määräykset sitovat kaikkia kunnan asukkaita ja vapaa-ajanasukkaita. 

Kiinteistön jätehuolto on järjestettävä sillä alueella, missä jäte syntyy. Nyrkkisäännön mukaan jäteastian pitää sijaita niin lähellä, että jätteet ovat kuljetettavissa sinne kävellen.

Lähekkäiset kiinteistöt voivat perustaa yksityisiä yhteisastioita eli kimppoja. Ehtoihin vaikuttaa kiinteistöjen sijainti ja keskinäinen sopimus. Yhteisastian voi muodostaa esimerkiksi, jos lähinaapurit tai kiinteistöt sijaitsevat ajotietä enintään viiden kilometrin päässä yhteisestä keräysvälineestä.

Katso päätös vapaa-ajan asuntojen jätehuollon järjestämisestäpäätös vapaa-ajan asuntojen jätehuollon järjestämisestä (Kymen jätelautakunta §37 22.9.2016).

Jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset

Huomaathan, että jätelain mukaan kiinteistöä ei voi vapauttaa jätehuollosta, jos perusteluna on vähäinen jätemäärä, kiinteistön vähäinen käyttö, kiinteistön käyttäjän ikä tai terveydentila tai jätteiden omatoiminen käsittely ja kuljettaminen.

Jätelaki ja asetukset

Jätelaki ja asetukset ovat saatavilla Ympäristöministeriön ylläpitämiltä Jätelainsäädäntö -sivuilta.

1.1.2020 voimaan tulleet jätehuoltomääräykset