Julkinen kuulutus Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätöksestä

Julkinen kuulutus Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätöksestä 17/0101/4

Kymen jätelautakunta on hyväksynyt päätöksellään 23.3.2017 kaupungininsinöörin muutetun päätösehdotuksen. Päätöksen mukaan kunta ottaa pakkausmuovin keräystehtävän hoitaakseen Kotkan alueella kokeiluluonteisesti Kymenlaakson Jäte Oy:n ehdotuksen mukaisesti. Kokeilu kestää enintään 1.5.2017-30.7.2018 välisen ajan. Kokeilun tulokset tuodaan jätelautakuntaan tiedoksi ja päätettäväksi jatkotoimenpiteiden osalta. Kokeilu voidaan käynnistää mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kuljetus Kujala & Muuri, Kotka / Juha-Pekka Kujala, Kotka, on valittanut päätöksestä ja vaatinut päätöksen kumoamista ja täytäntöönpanon kieltämistä.

Hallinto-oikeus hylkää täytäntöönpanon kieltoa koskevan hakemuksen ja antaa päätöksen valituksen osalta myöhemmin.

Päätös on nähtävillä 7.6. – 10.7.2017 klo 9-15 osoitteessa Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/kanslia, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Päätöksen liitteenä on tiedot valitusoikeudesta ja –tavoista. Valitusaika päätöksestä päättyy 10.7.2017.

Itä-Suomen hallintaoikeus Välipäätös 06062017