Kymen jätelautakunnan esityslista 21.3.2024

Kymen jätelautakunnan esityslistalla on Kaunissaaren jätehuollon järjestämistä koskeva pykälä.

Kymen jätelautakunnan kokouksen 21.3.2024 esityslista

Lisäesityslista, jossa esitys lausunnoksi jätelain muutosesityksestä:

Lisäesityslista 21.3.2024

Liitteet:

Kaunissaaren Kyläkunnan puheenjohtajan lausunto

Kaunissaaren kahden yrittäjän kannanotto

Oheismateriaalit:

Kaunissaaren jätehuollon taksavaihtoehdot

Kaunissaaren jätehuoltovaihtoehtojen perustelumuistio

Viranhaltijapäätökset 14.2.-13.3.2024

Lisäesityslistan oheismateriaali:

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta