Kymen jätelautakunnan kuulutus

Kymen jätelautakunta tiedottaa

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun jätteenkuljetuksen jätemaksutaksasta 1.7.2018 alkaen.

Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille jätehuoltotehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset mm. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen. Jätemaksulla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisesta isäntäkunnalle aiheutuvat kustannukset. Jätetaksa koskee kunnan vastuulla olevia jätteitä.

Taksaluonnos on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi sekä www.kymenjatelautakunta.fi ajalla 27.4.-11.5.2018.

Taksaluonnoksesta on mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävilläoloaikana. Kirjalliset kannanotot on jätettävä Kymen jätelautakunnalle 11.5.2018 klo 12.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka-  ja Ympäristötalo, PL 32, 45701 Kuusankoski tai kymenjatelautakunta@kouvola.fi

Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen p. 02061 58143

Kouvolassa 25.4.2018                           Kymen jätelautakunta

Esitys Taksan tekstiosa 1.7.2018

Esitys Jäteastioiden tyhjennysmaksut ja lisäveloitukset Kouvola-Iitti 1.7.2018

Esitys Jäteastioiden tyhjennysmaksut ja lisäveloitukset Kotka 1.7.2018

Esitys Jäteastioiden tyhjennysmaksut ja lisäveloitukset Mäntyharju 1.7.2018