Kymen jätelautakunnan tiedote 9.3.2023

Jätehuoltomääräysluonnos:

Biojätteiden erilliskeräystä ollaan laajentamassa taajamien omakoti- ja paritaloihin vuosina 2024-2026

Uudet jätehuoltomääräykset ovat valmisteilla

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä päivitetään vastaamaan jätelainsäädännössä tapahtuneita muutoksia sekä muita havaittuja muutostarpeita. Muutokset koskevat mm. biojätteen erilliskeräysvelvollisuuden laajenemista omakoti- ja paritaloihin sekä jäteastioiden tyhjennysvälejä. Jäteastioiden tyhjennysvälivaihtoehtoja esitetään selkeämmiksi ja hieman aiempaa joustavammiksi. Lisäksi määräyksiin esitetään muitakin pienempiä muutoksia.

Jätehuoltomääräykset koskevat asukkaiden ja kuntien kiinteistöjen jätehuoltoa Haminan, Kotkan ja Kouvolan kaupungeissa sekä Iitin, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pertunmaan, Pyhtään ja Virolahden kunnissa.

Biojätteiden keräystä esitetään laajennettavaksi lähes kaikkiin taajamiin

Biojätteiden erilliskeräys yli 10 000 asukkaan taajamien omakoti- ja paritaloissa on jätelain mukaan aloitettava ensi vuonna. Jätehuoltomääräysten luonnoksessa biokeräysvelvoitteen alkamisaikaa tarkennetaan, biokeräysvelvoite tulisi voimaan 1.5.2024. Näitä suuria taajamia Kymen jätelautakunnan alueella ovat Kotkan keskustaajama ja Haminan keskustaajama sekä Kouvolan keskustaajama, johon kuuluvat myös Kuusankoski ja Voikkaa.

Asukkaiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi sekä jätteen kierrätyksen lisäämiseksi keräysvelvollisuutta esitetään jätehuoltomääräysluonnoksessa laajennettavaksi myös alle 10 000 asukkaan taajamiin 1.5.2026 alkaen. Pienimmät, alle 300 asukkaan taajamat, joissa olisi alle 10 keräysvelvollista kohdetta, sekä haja-asutusalue jätettäisiin keräysalueen ulkopuolelle, koska näiltä alueilta keräys ei ole enää ympäristö- tai kustannustehokasta. Lista keräykseen mukaan tulevista sekä pois jäävistä taajamista löytyy määräysluonnoksen 48 §:stä.

Yli 10 000 asukkaan taajamista on olemassa kartta osoitteessa taajamat.kymenlaaksonjate.fi. Pienemmistä taajamista kartat julkaistaan myöhemmin.

Biojätteiden kuljetukset hoitaa Kymenlaakson Jäte Oy, jolle jatkossa kuuluvat jätelain mukaisesti kaikki asukkaiden ja kuntien kiinteistöjen biojätteiden kuljetukset. Kymenlaakson Jäte Oy tiedottaa omakoti- ja paritaloissa asuville tarjottavista palveluvaihtoehdoista tarkemmin sitä mukaan, kuin asiat (mm. kuljetuspalvelun eri vaihtoehdot, taksat, sähköinen asiointipalvelu) valmistuvat. Taajamien omakoti- ja paritaloissa asuvilla on vielä aikaa miettiä vaihtoehtoja.

Kompostointi on vaihtoehto

Biojätteen erilliskeräykseen liittymisen vaihtoehtona on biojätteen omatoiminen kompostointi kiinteistöllä. Siitä pitää tehdä ilmoitus Kymen jätelautakunnalle. Tee kompostointi-ilmoitus osoitteessa www.kymenjatelautakunta.fi/asiointi. Ilmoituksen voi myös tehdä paperilomakkeella, joita on jaossa kuntien kirjastoissa tai asiointipisteissä. Paperilomakkeen voi pyytää myös Kymen jätelautakunnalta.

Viime vuonna Kymen jätelautakunta vastaanotti yli 6700 uuden jätelain mukaista kompostointi-ilmoitusta. Ilmoituksia otetaan edelleen vastaan jatkuvasti.

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa

Kymen jätelautakunta päätti helmikuun kokouksessaan asettaa jätehuoltomääräysten ja sen perusteluosan luonnokset nähtäville. Luonnokset ovat nähtävillä Kymen jätelautakunnan internetsivuilla www.kymenjatelautakunta.fi/ ajalla 8.-31.3.2023. Myös ruotsinkieliset versiot löytyvät sivustolta www.kymenjatelautakunta.fi/sv .

Asukkailla ja muilla asianosaisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Mahdolliset mielipiteet on toimitettava kirjallisesti viimeistään 31.3.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kymenjatelautakunta(at)kouvola.fi tai Kymen jätelautakunta, Kouvolan kaupunki, PL 85 (Torikatu 10), 45101 Kouvola.

Kymen jätelautakunta päättää jätehuoltomääräyksistä myöhemmin keväällä ja määräysten on tarkoitus tulla voimaan alkukesästä.

Lisätietoja:

Katja Kangas, jätehuoltopäällikkö, puh. 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi, www.kymenjatelautakunta.fi