Kymen jätelautakunta tiedottaa

Virolahden korjattu ekomaksutaksa 1.4.2020 alkaen

Kymen jätelautakunta vahvisti Virolahden ekomaksuntaksan 28.11.2019 § 40 (Liite 3).

Taksataulukossa huomattiin virhe kohdassa Ekomaksu.

Maksuluokka I.  Vakituinen asunto tai ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto.

Taulukossa oli virhe arvonlisäveron osalta, joka oli 8,16 € olisi pitänyt olla 7,44 € näin ollen loppusumma oli myös liian suuri 42.16 € kun olisi pitänyt olla 38,44 €.

Ekomaksu 31,00 € Alv. 24% 8,16 € yhteensä 42,16 € korjattu taulukko: Ekomaksu 31,00 € Alv. 24% 7,44 € yhteensä 38,44 €

Asia on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi sekä www.kymenjatelautakunta.fi 24.2-11.3.2020 välilsenä aikana.

Asiasta on mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävillä oloaikana. Kirjalliset kannanotot on jätettävä Kymen jätelautakunnalle 11.3.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella:

Kymen jätelautakunta, Kouvolan kaupunki, PL 32, 45701 Kuusankoski  tai kymenjatelautakunta@kouvola.fi .

Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen p. 02061 58143

Kouvolassa  24.2.2020     Kymen jätelautakunta