Kymen jätelautakunta tiedottaa

Kymen jätelautakunta tiedottaa

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys jätteenkuljetuksen jätemaksutaksasta 1.7.2020 alkaen. Taksan tekstiosa koskee Kymen jätelautakunnan alueen kaikkia kuntia. Jätemaksutaksan jätteenkuljetuksen hintataulukot koskevat Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun kuntia.

Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille jätehuoltotehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset mm. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen. Jätemaksulla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisesta isäntäkunnalle aiheutuvat kustannukset. Jätetaksa koskee kunnan vastuulla olevia jätteitä.

Jätelain 81 §:n mukaisesti kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti.

Taksan tulee sisältää kaikkia jätemaksuja koskevat tekstimuutokset sekä maksujen numeeriset taksataulukot.

Taksaluonnos on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi sekä www.kymenjatelautakunta.fi ajalla 6.-18.5.2020.

Taksaluonnoksesta on mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävilläoloaikana. Kirjalliset kannanotot on jätettävä Kymen jätelautakunnalle 18.5.2020 klo 12.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka-  ja Ympäristötalo, PL 32, 45701 Kuusankoski tai kymenjatelautakunta@kouvola.fi .

Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen p. 02061 58143.

Kouvolassa  5.5.2020                             Kymen jätelautakunta