Kymen jätelautakunta tiedottaa

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys ekomaksuiksi ja lukollisten yhteisastioiden vuosimaksuiksi sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistaksaksi sekä Mäntyharjun sako-ja umpisäiliölietteiden käsittely- ja kuljetusmaksuiksi 1.1.2022 alkaen.

Ekomaksu on jätelain 78 §:n mukainen perusmaksu, jolla rahoitetaan jäteasemien, vaarallisten jätteiden ja keräystempausten sekä neuvonnan ja tiedotuksen kustannuksia ja täydentävien ekopisteiden ylläpitoa sekä alueellisen jätehuoltoviranomaisen (Kymen jätelautakunta) toimintaa. Ekomaksuihin esitetään 2-4 % korotusta kustannusten nousun vuoksi.

Kymen jätelautakunnan ja Kymenlaakson Jäte Oy:n toimialueella ekomaksu on käytössä Haminassa, Iitissä, Kouvolassa, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Mäntyharjulla, Pyhtäällä ja Virolahdella. Kotkassa perusmaksu sisältyy loppujäteastian tyhjennysmaksuun, jotka on hyväksytty toukokuussa 2021.

Lukollisten yhteisastioiden, jotka sijaitsevat Haminassa, Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Virolahdella, vuosimaksuihin esitetään 13 % korotusta. Vuosimaksut eivät ole riittäneet kattamaan yhteisastioista koituvia kustannuksia. Iitin, Kouvolan ja Mäntyharjun lukollisten yhteisastioiden vuosimaksut on hyväksytty jäteastioiden tyhjennystaksojen yhteydessä toukokuussa 2021.

Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksuhinnasto ja jäteasemien yhtenäistaksa vahvistetaan Kymen jätelautakunnassa, koska hinnasto toimii laskutusperusteena myös jätelain 33:ssä tarkoitettavan kunnan toissijaisella vastuulla tapahtuvan jätteen vastaanoton osalta.

Mäntyharjun sako- ja umpisäiliölietteiden käsittely- ja kuljetusmaksut vahvistetaan, koska Mäntyharjulla ne kuuluvat kunnan järjestämään jätehuoltoon. Lietteen käsittelymaksuihin ei esitetä korotuksia. Kuljetusmaksuihin esitetään 5,2-6,93 %:n korotuksia. Kuljetusmaksut perustuvat kilpailutettuihin kuljetusurakoihin. Vuonna 2022 alkaa uusi kuljetusurakka. Kuljetusmaksulla

katetaan myös lietteen kuljettamisesta, rekisterin hoitamisesta, laskuttamisesta ja viranomaisraportoinnista aiheutuvat kulut.

Taksaluonnokset ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi sekä www.kymenjatelautakunta.fi 29.10.-17.11.2021 välisenä aikana.

Taksaluonnoksista on mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävillä oloaikana. Kirjalliset kannanotot on jätettävä Kymen jätelautakunnalle 17.11.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella:

Kymen jätelautakunta, Kouvolan kaupunki, PL 85, 45101 Kouvola tai kymenjatelautakunta@kouvola.fi .

Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Katja Kangas p. 02061 58143

Kouvolassa  29.10.2021   Kymen jätelautakunta

Nähtävillä olevat aineistot:

Esitys ekomaksutaksaksi 1.1.2022 alkaen

Esitys jäteasemataksaksi 1.1.2022 alkaen

Esitys Jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi 1.1.2022 alkaen

Esitys Saostus- ja umpisäiliölietteiden taksaksi Mäntyharju 1.1.2022 alkaen