Kymen jätelautakunta tiedottaa: Pyhtään Kaunissaaren jätehuolto

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana päätös Pyhtään Kaunissaaren (vapaa-ajan)asukkaiden jätehuollon järjestämistavasta ja samalla siihen liittyvästä jätelain 78 §:n mukaisesta jätemaksutaksasta 1.5.2024 alkaen.

Kaunissaaren jätehuollon palvelujen muuttaminen ja kehittäminen on tullut välttämättömäksi, koska saareen järjestetyn jätehuollon kustannukset ovat jo pitkään olleet korkeat, eikä saaren asukkailta ja muilta toimijoilta perityt maksut ole riittäneet kustannusten kattamiseen. Kaunissaaressa on ollut oma lukollinen yhteiskeräyspiste loppujätteelle. Saaressa ei ole ollut omaa jätetaksaa vaan asukkaat ovat maksaneet saman lukollisen yhteiskeräyspisteen maksun kuin muutkin lukkopisteiden käyttäjät. Jätelain mukaan jätteen tuottaja tai haltija vastaa jätehuollon kustannuksista. Tämä ei ole toteutunut Kaunissaaren kohdalla. Lisäksi palvelun toteutuksessa työntekijöiden työturvallisuus tulee voida taata, joilloin myös siihen on kiinnitetty huomiota.

Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus esittää jätelautakunnalle kahta vaihtoehtoista jätehuollon palveluvaihtoehtoa Kaunissaaren asukkaiden jätehuollon järjestämiseksi.

Jätehuollon palveluvaihtoehto 1: Jätehuolto mantereen lukollisessa loppujätteen yhteiskeräyspisteessä, esim. Kuusisen satamassa. Tällöin taksan suuruus ei muutu nykyisestä lukollisen yhteiskeräyspisteen taksasta ja taksaksi tulee 1.1.2024 alkaen voimassa ollut Kotkan, Pyhtään, Haminan, Miehikkälän ja Virolahden taksataulukon mukainen lukkopistemaksu. Tässä vaihtoehdossa osavuosimaksu olisi 51,25 euroa sisältäen arvonlisäveron. Koko vuoden arvonlisäverollinen maksu olisi 79,00 €. Osavuosimaksun maksavat kesäaikaan Kaunissaaressa käyvät ja vuosimaksun ympärivuotiset käyttäjät.

Jätehuollon palveluvaihtoehto 2: Jätehuolto Kaunissaaressa, jolloin Kaunissaareen tulee uusi jätepuristin loppujätteelle. Tällöin lisäkuluja aiheuttaa jätteiden kuljettaminen vesiteitse/työtunnit. Valtakunnallisen jätetaksaoppaan mukaan kuljetusalueen erityiset olosuhteet voidaan ottaa huomioon kunnan jätemaksujen perusteissa, jolloin saariston jätemaksut voivat olla perustellusti eri suuruisia kuin muun kunnan alueen jätemaksut. Tässä palveluvaihtoehdossa Kaunissaareen tulisi erillinen Kaunissaaren saaristotaksa. Tässä vaihtoehdossa osavuosimaksu olisi 156,18 € sis. alv ja koko vuoden maksu 194,03 €. Osavuosimaksun maksavat kesäaikaan Kaunissaaressa käyvät ja vuosimaksun ympärivuotiset käyttäjät.

Molempia vaihtoehtoja ei voida toteuttaa esitetyillä jätetaksoilla samaan aikaan. Kymen jätelautakunta päättää, kumpi vaihtoehdoista valitaan Kaunissaaren asukkaiden jätehuollon toteuttamiseksi ja samalla päätetään siihen liittyvästä taksasta.

Jokaisen asuinkiinteistön, myös vapaa-ajanasunnon, on kuuluttava järjestettyyn jätehuoltoon. Lukkopisteeseen liittymisvelvollisuudesta eli lukkopistemaksusta voi saada vapautuksen vain, jos on hakenut Kymen jätelautakunnalta luvan viedä jätteet itse järjestettyyn jäteastiaan, joka sijaitsee enintään viiden kilometrin päässä mantereen venepaikasta. Vapautuksen jätemaksusta voi saada myös, jos vapaa-ajanasunto on asuinkelvoton.

Kaunissaaressa on tällä hetkellä ollut keräysastiat myös lasille ja metallille. Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus esittää, että jatkossa kaikki pakkausjätteet Kaunissaaresta viedään mantereen ekopisteisiin. Tämä on tasapuolista koko toimialueen asukkaiden kannalta.

Kaunissaaressa jätehuoltoa tarvitsevat asukkaiden lisäksi myös Pyhtään kunnan vierasvenesatama sekä saaressa toimivat yritykset. Kaunissaaressa sijaitsevan lukkopisteen kustannukset jaettaisiin asukkaiden, yritysten sekä Pyhtään kunnan kesken, joka on yksi syy siihen, että asukkaiden lukkopistemaksua (Kaunissaaren saaristotaksa) on saatu alhaisemmaksi kuin syksyllä 2023 lähetetyssä kyselyssä oli arvoitu. Mikäli asukkaiden jätehuolto päädytään järjestämään kuitenkin mantereen lukkopisteitä käyttäen, on Kymenlaakson Jäte Oy:llä valmius järjestää vierasvenesataman jätehuolto erikseen. Yritysten jätteet kuuluvat ensisijaisesti yritysten omalle järjestämisvastuulle.

Asia on nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.kymenjatelautakunta.fi ajalla 5.2.-1.3.2024.

Asiasta on mahdollisuus lausua mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on jätettävä Kymen jätelautakunnalle 1.3.2024 klo 15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta, Kouvolan kaupunki, PL 85, 45101 Kouvola tai kymenjatelautakunta@kouvola.fi .

Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Katja Kangas p. 02061 58143, katja.kangas(at)kouvola.fi ajalla 5.-23.2. ja suunnittelija Arja Soini, puh. 020 615 5545, arja.soini(at)kouvola.fi ajalla 26.2.-1.3.2024.

Kouvolassa 5.2.2024 Kymen jätelautakunta