Kymen jätelautakunta tiedottaa taksaesitys 1.7.2017 alkaen

Kymen jätelautakunta tiedottaa

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun  jätteenkuljetuksen jätemaksutaksasta  sekä Miehikkälän ja Virolahden jätemaksutaksasta 1.7.2017 alkaen.

Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille jätehuoltotehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset mm. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen. Jätemaksulla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisesta isäntäkunnalle aiheutuvat kustannukset. Jätetaksa koskee kunnan vastuulla olevia jätteitä.

Taksaluonnos on nähtävillä kunkin kunnan yleisellä ilmoitustaululla 5.-19.4.2017 ajalla sekä www.kymenjatelautakunta.fi

Taksaluonnoksesta on mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävilläoloaikana. Kirjalliset kannanotot on jätettävä  Kymen jätelautakunnalle 19.4.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka-  ja Ympäristötalo PL 32, 45701 Kuusankoski sekä tekninenjaymparisto@kouvola.fi

Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen p. 02061 58143