Kymen jätelautakunta tiedottaa

Kymen jätelautakunta tiedottaa

Esitys ekomaksuiksi sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistaksaksi sekä Mäntyharjun sako-ja umpikaivolietteiden tyhjennystaksaksi 1.1.2019 alkaen

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys ekomaksuiksi, Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistaksaksi sekä Mäntyharjun sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennystaksaksi 1.1.2019 alkaen.

Ekomaksuhinnasto, Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksuhinnasto ja jäteasemien yhtenäistaksa sekä Mäntyharjun sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennystaksa tulee vahvistaa Kymen jätelautakunnalla taksana, koska hinnasto toimii laskutusperusteena myös jätelain 33§:n tarkoittaman kunnan toissijaisella vastuulla tapahtuvan jätteen vastaanoton osalta.

Taksaluonnokset ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi sekä www.kymenjatelautakunta.fi 16.11.2018 saakka.

Taksaluonnoksista on mahdollisuus lausua mielipiteensä nähtävillä oloaikana. Kirjalliset kannanotot on jätettävä Kymen jätelautakunnalle 16.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella:
Kymen jätelautakunta, Kouvolan kaupunki, PL 32, 45701 Kuusankoski  tai kymenjatelautakunta@kouvola.fi .

Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen p. 02061 58143

Kouvolassa  31.10.2018 Kymen jätelautakunta

 

Esitys Taksan tekstiosa 1.1.2019

Esitys Ekomaksutaksa- ja lukollisten yhteiskeräyspisteiden vuosimaksutaulukot 1.1.2019

Esitys Jäteasemien yhtenäistaksa 1.1.2019

Esitys Jätekeskuksen vastaanottohinnasto 1.1.2019

Esitys Mäntyharjun sakokaivotaksa 1.1.2019