Kymen jätelautakunta varautuu tulevaan /Pakkausjätekeräyksen laajentuminen sujunut hyvin

Kymen jätelautakunta varautuu jätelainsäädännön uudistukseen ajoissa. Lautakunta lisää tiedotusta ja yhteistyötä sekä valmistautuu rekisteröintityöhön. Myös jätehuollon asiakastyytyväisyys halutaan pitää korkealla tasolla.

Kymen jätelautakunta kokoontui ensimmäistä kertaa uudella kokoonpanolla 30.9.2021. Kokouk-sessa käsiteltiin lautakunnan järjestäytymisen lisäksi mm. talousarvio ja henkilöstösuunnitelma vuodelle 2022.
Lautakunnan talousarvio on suurempi kuin aikaisemmin johtuen mm. jätelainsäädännön uudistuksen aiheuttamista varautumistarpeista. Jätehuoltoviranomaisen tulee 1.1.2023 alkaen pitää ns. kompostointirekisteriä, jonne kaikkien kiinteistöjen, jotka kompostoivat biojätteensä, tulee ilmoittaa kompostointitietonsa. Myös muu rekisteröintityö lisääntyy.
Jätelainsäädännön uudistuksen myötä on tullut myös tarve entistä tiiviimmälle yhteistyölle alueen kuntien sekä paikallisen jäteyhtiön kanssa. Yhteistyön ja tiedotuksen lisäämisestä tehdään pysyvä käytäntö myös jatkossa.
Asiakastyytyväisyys ja sen hyvän tason säilyttäminen jätehuollossa on tärkeä tavoite myös ensi vuonna. Kymen jätelautakunnalle tulevat ilmoitukset ja hakemukset pyritään käsittelemään ripeästi. Kotkan kaupunki osallistui viime vuonna asukastyytyväisyyskyselyyn ja sen mukaan kotkalaiset ovat kaikkein tyytyväisimpiä jätehuoltoon yleensä kyselyyn osallistuneista kunnista. Kouvola ei tuolloin osallistunut tutkimukseen, mutta toissa vuonna Kouvola oli vastaavalla kärkisijalla.

Pakkaus- ja biojätteiden keräys kiinteistöltä tuo jäteastiat lähelle asukasta. Tämä madaltaa kynnystä lajitella jätteet, jolloin yhä suurempi osa jätteistä saadaan materiaalikierrätykseen, johon jätelainsäädännön uudistuskin tähtää.

Pakkausjätekeräyksen laajeneminen yli viiden asunnon kiinteistöihin on sujunut hienosti.

Jätehuoltomääräysten mukaan kaikkien taajamissa sijaitsevien yli viiden asunnon kiinteistöjen piti liittyä pakkausjätekeräykseen 1.7.2021 mennessä. Kymen jätelautakunnan alueella uuden jätelain mukainen velvoite tuli siis voimaan jo etuajassa. Pakkausjätteitä ovat muovi, kartonki, lasi ja metalli. Kymenlaakson Jäte Oy:n mukaan keskimäärin yli 90 % kaikista taloyhtiöistä kunnan järjestämän jätehuollon alueella (pakkausjätteiden osalta Iitti, Kouvola ja Mäntyharju) on liittynyt pakkausjätteiden keräykseen. Tämä on erittäin hyvä tulos! Kiinteistön haltijan järjestämän jätehuollon kunnissa (pakkausjätteiden osalta Hamina, Kotka, Lapinjärvi, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti) tilanne selviää myöhemmin raportointien yhteydessä.
Jos taloyhtiössäsi ei vielä ole pakkausjätekeräys kunnossa, niin asian voi hoitaa ottamalla yhteyttä Kymenlaakson Jäte Oy:öön tai paikalliseen jätteenkuljetusyritykseen kunnasta riippuen. Lapinjärvellä ei ole löytynyt pakkausjätteille kerääjää. Jätelautakunta selvittää parhaillaan asiaa yhdessä Lapinjärven kunnan kanssa.

Kymen jätelautakunta on perustettu v. 2012 kuntien yhteisellä päätöksellä.

Jäsenkuntia ovat Kouvola, Kotka, Hamina, Iitti, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti. Samat kunnat omistavat Kymenlaakson Jäte Oy:n. Kouvola on isäntäkunta.
• Jätelautakunnassa on 13 jäsentä. Puheenjohtajana kaudella 2021-2025 toimii Anne Hasu Kouvolasta. Varapuheenjohtajana on Teppo Sainio Kotkasta.
• Lautakunnan toiminta rahoitetaan lautakuntamaksuilla, jotka kerätään jäteastian tyhjennys-maksu- tai ekomaksulaskutuksen yhteydessä.
• Kymen jätelautakunta toimii toiminta-alueensa kuntien jätehuoltoviranomaisena:
• Päättää jätehuollon palvelutasosta, jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta ja jätteen kuljetuksen järjestämisestä.
• Hyväksyy kunnan jätehuoltomääräykset ja ylläpitää jätteenkuljetusrekisteriä.
• Päättää jätehuollon maksut ja käsittelee niitä koskevat muistutukset ja kohtuullistamishakemukset.
• Seuraa jätelainsäädännön ja jätehuoltomääräysten toteutumista
• Tekee yhteistyötä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten (jätelain valvoja), paikallisen jäteyhtiön (Kymenlaakson Jäte Oy) sekä jäsenkuntien kanssa ja raportoi ELY-keskukselle.
Kymen jätelautakunnan uusi kokoonpano, kokouspöytäkirja, talousarvio ja henkilöstösuunnitelma sekä linkki kyselytutkimukseen löytyvät: Kokoukset – Kymen jätelautakunta

Lisätietoja: jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi