Lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttöoikeus -lomake