LIITE 3 Huomautuskirjemalli liittymiseksi järjestettyyn jätteenkuljetukseen