LIITE 1 Kymen jätelautakunnan tilinpäätös vuodelta 2018