LIITE 1 Selvitys pakkaus- ja energiajätteen kuljetuksista sekä taustamateriaali