Day

oktober 30, 2019
Kymmene avfallsnämnd har med sitt beslut 26.9.2019 § 29 godkänt avfallshanteringsbestämmelserna från och med 1.1.2020. Avfallshanteringsbestämmelserna berör städerna Fredrikshamn, Kotka och Kouvola samt kommunerna Iitti, Lappträsk, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyttis och Vederlax. Avfallshenteringsbestämmelserna finns till påseende I det allmänna datanätet www.kouvola.fi och www.kymenjatelautakunta.fi under tiden 31.10.-30.11.2019. Kouvola 31.10.2019 Kymmenedalens avfallsnämnd Avfallshanteringsbestämmelser 1.1.2020Lataa Bästa läsare -delen 1.1.2020Lataa
Read More

Kymmene avfallsnämnd

Kouvolan Kaupunki
PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola