Day

februari 6, 2024
Kymmene avfallsnämnd bereder ett beslut om hur avfallshanteringen på Pyttis Fagerö ska ordnas och samtidigt om taxan för avfallsavgifterna enligt 78 § i avfallslagen från och med 1.5.2024. Det har blivit nödvändigt att ändra och utveckla avfallshanteringstjänsterna på Fagerö eftersom kostnaderna för avfallshantering på ön har varit höga under en lång tid och de avgifter… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar
Read More

Kymmene avfallsnämnd

Kouvolan Kaupunki
PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola