Aktuellt

Aktuellt

Protokoll: Kymmene avfallsnamnd protokoll 30.5.2024 (pdf,480 kt) Kompletterande material: Kymmene avfallsnämnd delårsrapport 1-4/2024 (pdf,278kt) Kompletterande material om Aktuella ärendet finss på finska: Kymen jätelautakunnan 30.5.2024… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd protokol 30.5.2024
Kymmene avfallsnämnd protokoll 21.3.2024 Komplettarande material på svenska:                     Organisering av avfallshanteringen på Fagerö MOTIVERING AV BESLUTET: Avfallshantering på Pyttis Fagerö Tjänsteinnehavares beslut i kommunerna… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd protokoll 21.3.2024
Protokoll 22.2.2024 (pdf,302kt) Bilagor: Bilaga 1: Operativt och finansiellt resultat 2023 Bilaga 2: Utredning om organisering av den interna kontrollen och riskhantering för år 2023… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd protokoll 22.2.2024
Föredragningslista 22.2.2024 Bilagor: Bilaga 1: Operativt och finansiellt resultat 2023 Bilaga 2: Utredning om organisering av den interna kontrollen och riskhantering för år 2023 Kompletterande… Lue lisää Föredragningslista för Kymmene avfallsnämnd 22.2.2024
Kymmene avfallsnämnd bereder ett beslut om hur avfallshanteringen på Pyttis Fagerö ska ordnas och samtidigt om taxan för avfallsavgifterna enligt 78 § i avfallslagen från… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar
Kymmene avfallsnämnd protokoll, bifogader och kompletterande material 23.11.2023 Protokoll 23.11.2023 (pdf,450kt) Bifogader och kompletterande material fins https://www.kymenjatelautakunta.fi/sv/kymmene-avfallsnamnd-foredragningslista-23-11-2023/
Kymmene avfallsnämnd föredragningslista 23.11.2023 (pdf,75kt) Bifogader 2-8 och kompletterande material (bifogade 1 fins i föredragninslista) Avfallstaxan motiveringsdelen 1.1.2024 (pdf,26 kt) Avfallsservicens grundavgift 2024 (pdf,26kt) Tömningsavgifter,… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd föredragningslista 23.11.2023
Kymmene avfallsnämnd informerar Kymmene avfallsnämnd bereder en avfallstaxa enligt 78 § i avfallslagen från och med 1 januari 2024 på förslag av styrelsen för Kymenlaakson… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar: Avfallstaxor 2024 på förslag
Kymmene avfallsnämnds protokoll, bifogade och kompletterande material 28.9.2023 (pdf,648kt)