Aktuellt

Aktuellt

Meddelande om att ett ärende som gäller avfallstransportsystemet i Pyttis kommun är anhängigt Kymmene avfallsnämnd håller på att bereda ett förslag gällande avfallstransportsystemet i Pyttis… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar
Förslag till ekoavgifter, mottagningstariff för Keltakangas avfallscentral samt en förenhetligad tariff för avfallsstationerna. Ett förslag till ekoavgifter, mottagningstariff för Keltakangasavfallscentral samt en förenhetligad tariff för… Lue lisää Kymmenedalens avfallsnämnd informerar
Kymmene avfallsnämnd har med sitt beslut 26.9.2019 § 29 godkänt avfallshanteringsbestämmelserna från och med 1.1.2020. Avfallshanteringsbestämmelserna berör städerna Fredrikshamn, Kotka och Kouvola samt kommunerna Iitti,… Lue lisää Nya avfallshanterings-bestämmelser 1.1.2020