Aktuellt

Aktuellt

Föredragningslista 22.2.2024 Bilagor: Bilaga 1: Operativt och finansiellt resultat 2023 Bilaga 2: Utredning om organisering av den interna kontrollen och riskhantering för år 2023 Kompletterande… Lue lisää Föredragningslista för Kymmene avfallsnämnd 22.2.2024
Kymmene avfallsnämnd bereder ett beslut om hur avfallshanteringen på Pyttis Fagerö ska ordnas och samtidigt om taxan för avfallsavgifterna enligt 78 § i avfallslagen från… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar
Kymmene avfallsnämnd protokoll, bifogader och kompletterande material 23.11.2023 Protokoll 23.11.2023 (pdf,450kt) Bifogader och kompletterande material fins https://www.kymenjatelautakunta.fi/sv/kymmene-avfallsnamnd-foredragningslista-23-11-2023/
Kymmene avfallsnämnd föredragningslista 23.11.2023 (pdf,75kt) Bifogader 2-8 och kompletterande material (bifogade 1 fins i föredragninslista) Avfallstaxan motiveringsdelen 1.1.2024 (pdf,26 kt) Avfallsservicens grundavgift 2024 (pdf,26kt) Tömningsavgifter,… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd föredragningslista 23.11.2023
Kymmene avfallsnämnd informerar Kymmene avfallsnämnd bereder en avfallstaxa enligt 78 § i avfallslagen från och med 1 januari 2024 på förslag av styrelsen för Kymenlaakson… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar: Avfallstaxor 2024 på förslag
Kymmene avfallsnämnds protokoll, bifogade och kompletterande material 28.9.2023 (pdf,648kt)
Kouvola stad / Kymmene avfallsnämnd meddelar 6.6.2023 Kymmene avfallsnämnds förnyade avfallshanteringsbestämmelser träder i kraft 1.6.2023. Ändringar gjordes i bland annat skyldigheterna till separat sortering av… Lue lisää De nya avfallshanteringsbestämmelserna träder i kraft 1.6.2023
Avfallstaxan från och med juli 2023 är under beredning hos Kymmene avfallsnämnd. Kymmene avfallsnämnds föreslagna avfallstaxa gäller avfallsavgifter som tas ut från invånarna i Fredrikshamn,… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar
Utkast till avfallshanteringsbestämmelse: Den separata insamlingen av bioavfall utvidgas till egnahems- och parhus i tätorter under 2024–2026 De nya avfallshanteringsbestämmelserna är under beredning Kymmene avfallsnämnds… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar