Category

Aktuell
Protokoll: Kymmene avfallsnamnd protokoll 30.5.2024 (pdf,480 kt) Kompletterande material: Kymmene avfallsnämnd delårsrapport 1-4/2024 (pdf,278kt) Kompletterande material om Aktuella ärendet finss på finska: Kymen jätelautakunnan 30.5.2024 pöytäkirja – Kymen jätelautakunta (kymenjatelautakunta.fi)
Read More
Kymmene avfallsnämnd protokoll 21.3.2024 Komplettarande material på svenska:                     Organisering av avfallshanteringen på Fagerö MOTIVERING AV BESLUTET: Avfallshantering på Pyttis Fagerö Tjänsteinnehavares beslut i kommunerna Utkastet till regeringens proposition till ändring av avfallslagen
Read More
Protokoll 22.2.2024 (pdf,302kt) Bilagor: Bilaga 1: Operativt och finansiellt resultat 2023 Bilaga 2: Utredning om organisering av den interna kontrollen och riskhantering för år 2023 Kompletterande material: Luonnos ympäristönsuojelumääräyksistä Iittiin Luonnos ympäristönsuojelumääräysten perusteluista Iittiin Tjansteinnehavares beslut i kommunerna 14.11.2023-13.2.2024
Read More
Föredragningslista 22.2.2024 Bilagor: Bilaga 1: Operativt och finansiellt resultat 2023 Bilaga 2: Utredning om organisering av den interna kontrollen och riskhantering för år 2023 Kompletterande material: Luonnos ympäristönsuojelumääräyksistä Iittiin Luonnos ympäristönsuojelumääräysten perusteluista Iittiin Tjansteinnehavares beslut i kommunerna 14.11.2023-13.2.2024 Andra material: Organisering av avfallshanteringen på Fagerö MOTIVERING AV BESLUTET: Avfallshantering på Pyttis Fagerö
Read More
Kymmene avfallsnämnd bereder ett beslut om hur avfallshanteringen på Pyttis Fagerö ska ordnas och samtidigt om taxan för avfallsavgifterna enligt 78 § i avfallslagen från och med 1.5.2024. Det har blivit nödvändigt att ändra och utveckla avfallshanteringstjänsterna på Fagerö eftersom kostnaderna för avfallshantering på ön har varit höga under en lång tid och de avgifter… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar
Read More
Kymmene avfallsnämnd protokoll, bifogader och kompletterande material 23.11.2023 Protokoll 23.11.2023 (pdf,450kt) Bifogader och kompletterande material fins https://www.kymenjatelautakunta.fi/sv/kymmene-avfallsnamnd-foredragningslista-23-11-2023/
Read More
Kymmene avfallsnämnd föredragningslista 23.11.2023 (pdf,75kt) Bifogader 2-8 och kompletterande material (bifogade 1 fins i föredragninslista) Avfallstaxan motiveringsdelen 1.1.2024 (pdf,26 kt) Avfallsservicens grundavgift 2024 (pdf,26kt) Tömningsavgifter, osv. Kouvola, Iitti och Lapinjärvi 1.1.2024 (pdf,25kt) Tömningsavgifter osv. Kotka, Pyhtää, Hamina, Virolahti och Miehikkälä (pdf,25kt) Tömningsavgifter osv. Mäntyharju och Pertunmaa 1.1.2024 (pdf,25 kt) Årsavgift för områdesinsamlingsställen i Pertunmaa 2024… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd föredragningslista 23.11.2023
Read More
Kymmene avfallsnämnd informerar Kymmene avfallsnämnd bereder en avfallstaxa enligt 78 § i avfallslagen från och med 1 januari 2024 på förslag av styrelsen för Kymenlaakson Jäte Oy. Avfallstaxan består av en grunddel och taxatabeller. Taxaförslaget gäller grundavgiften för avfallshantering samt avfallstransporttaxan, det vill säga tömningsavgifter för avfallskärl och tilläggsavgifter i kommunerna Fredrikshamn, Itis, Kotka, Kouvola,… Lue lisää Kymmene avfallsnämnd informerar: Avfallstaxor 2024 på förslag
Read More
Kymmene avfallsnämnds protokoll, bifogade och kompletterande material 28.9.2023 (pdf,648kt)
Read More
Kouvola stad / Kymmene avfallsnämnd meddelar 6.6.2023 Kymmene avfallsnämnds förnyade avfallshanteringsbestämmelser träder i kraft 1.6.2023. Ändringar gjordes i bland annat skyldigheterna till separat sortering av bioavfall och alternativen för avfallskärlens tömningsintervall. Avfallshanteringsbestämmelserna gäller huvudsakligen avfallshanteringen vid bostadsfastigheter i Kouvola, Kotka, Fredrikshamn, Itis, Miehikkälä, Vederlax, Pyttis, Lappträsk, Mäntyharju och Pertunmaa. De nya avfallshanteringsbestämmelserna jämte motiveringarna finns… Lue lisää De nya avfallshanteringsbestämmelserna träder i kraft 1.6.2023
Read More
1 2

Kymmene avfallsnämnd

Kouvolan Kaupunki
PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola