KOMPOSTERINGSANMÄLAN TILL AVFALLSHANTERINGSMYNDIGHETEN

Anmäl kompostering till avfallshanteringsmyndigheten när du komposterar bioavfall från köket på bostadsfastigheten. Anmälningsskyldigheten gäller också fritidsbostäder. Ingen anmälan görs om kompostering av trädgårdsavfall. Uppgifterna som begärs på komposteringsanmälningsblanketten grundar sig på avfallslagen och -förordningen. Med en komposteringsanmälan kan du också anmäla flera fastigheters gemensamma kompostbehållare.

Anmälan ska göras senast 1.1.2023. Behandlingen av de inkomna anmälningarna inleds på hösten 2022. Avfallshanterings- eller miljöskyddsmyndigheten kan genomföra komposteringsinspektioner.

De uppgifter som uppges i anmälningarna sparas i avfallshanteringsmyndighetens komposteringsregister. Med hjälp av registret följer man med nyttoanvändningen av avfall och rapporterar uppgifterna vidare till t.ex. statliga myndigheter i enlighet med avfallslagen.

OBS. Förlängning av tömningsintervallet för slutavfallskärlet ansöks med blanketten ”fastighetens avfallshanteringsanmälan”. Komposteringsanmälningsblanketten fylls i separat.

Elektronisk komposteringsanmälningsblankett

Utskrivbar komposteringsanmälningsblankett (pdf)