Kungörelse om avfallshanteringsbestämmelser under beredning

I Kymmene avfallsnämnd pågår ändringen av avfallshanteringsbestämmelserna enligt 91 § i avfallslagen så att de motsvarar ändringarna i avfallslagstiftningen. Ändringarna gäller bland annat utvidgningen av skyldigheten till separat insamling av bioavfall till egnahems- och parhus samt avfallskärlens tömningsintervaller.

Avfallshanteringsbestämmelserna gäller huvudsakligen invånarnas och kommunala fastigheters avfallshantering i städerna Fredrikshamn, Kotka och Kouvola samt Itis, Lappträsk, Miehikkälä, Mäntyharju, Pertunmaa, Pyttis och Vederlax kommuner.

Utkasten till avfallshanteringsbestämmelser och bestämmelsernas motivering finns på Kymmene avfallsnämnds webbplats https://www.kymenjatelautakunta.fi/sv/kymmene-avfallsnamnd/ under perioden 8–31.3.2023.

Invånarna och andra behöriga parter har möjlighet att uttrycka sin åsikt i ärendet. Eventuella åsikter ska skickas skriftligt senast 31.3.2023 kl. 15.00 till adressen kymenjatelautakunta@kouvola.fi eller Kymmene avfallsnämnd, Kouvola stad, PB 85 (Torikatu 10), 45101 Kouvola.

Mer information fås av avfallshanteringschefen Katja Kangas, tel. 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi eller planeraren Arja Soini tel. 020 615 5545, arja.soini(at)kouvola.fi. Kouvola

8.3.2023                                                      Kymmene avfallsnämnd

Utlåtandeversion om kommunala avfallshanteringsbestämmelser (pdf,385kb)

Motiveringspromemoria till de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna (pdf,331kb)

2 Responses