Kymmene avfallsnämnd informerar

Avfallstaxan från och med juli 2023 är under beredning hos Kymmene avfallsnämnd.

Kymmene avfallsnämnds föreslagna avfallstaxa gäller avfallsavgifter som tas ut från invånarna i Fredrikshamn, Itis, Kotka, Kouvola, Lappträsk, Miehikkälä, Mäntyharju, Pertunmaa, Pyttis och Vederlax. Tömningsavgifterna för slutavfallskärl gäller endast Itis, Kotka, Kouvola, Mäntyharju och Pyttis. Avfallstaxan grundar sig på motiveringsdelen och olika avfallsavgiftstabeller.

För områdets invånare och andra parter reserveras möjlighet till att uttrycka sin åsikt i ärendet. Dokumenten kan ses på Kymmene avfallsnämnds webbplats 28.4.-12.5.2023 https://www.kymenjatelautakunta.fi/sv/aktuellt

Skriftliga ställningstaganden ska lämnas in till Kymmene avfallsnämnd senast 12.5. kl.15.00 på adressen: Kymmene avfallsnämnd / Kouvola stad, PB 85, 45100 Kouvola eller kymenjatelautakunta@kouvola.fi  Mer information fås av avfallshanteringschef Katja Kangas, tfn 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi

Förslag avfallstaxa motiveringsdelen från och med juli 2023 (pdf,384kt)

Förslag tömningsavgifterna till Kotka, Pyttis, Fredrikshamn,Miehikkälä och Vederlax (pdf,256kt)

Förslag tömningsavgifterna till Kouvola, Itis och Lappträsk (pdf,251kt)

Förslag tömningsavgifterna till Mäntyharju och Pertunmaa (pdf,247kt)