AVFALLSBESTÄMMELSER

Läs mera...

STYRNING AV AVFALLSHANTERINGEN

Läs mera...

TAXOR

Läs mera...

SAMMANTRÄDEN

Läs mera...

ÄRENDEHANTERING

Läs mera...

AKTUELLT

Läs mera...

Kymmene avfallsnämnds uppgifter

Kymmene avfallsnämnd sköter de lagstadgade myndighetsuppgifterna inom avfallshantering i nio kommuner (Fredrikshamn, Itis, Kotka, Kouvola, Lappträsk, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyttis och Vederlax).

Avfallsnämnden beslutar bland annat om avfallsbestämmelserna, avfallstaxorna och den servicenivå inom avfallshanteringen som tillhandahålls kommuninvånarna. Avfallsnämnden följer upp ordnandet av avfallshanteringen inom sitt område. Ansvarskommunen för nämnden är Kouvola.

För avfallshanteringstjänsterna inom vårt verksamhetsområde ansvarar Kymenlaakson Jäte Oy. Bolaget sköter det praktiska ordnandet av avfallshanteringen, dvs. tillhandahåller invånarna och fritidsinvånarna avfallstjänster enligt respektive kommuns beslut.

En del av kommunerna ordna avfallshanteringstjänster på egen hand. Information om den korrekta aktören hittar på avfallsrådgivningen hos Kymenlaakson Jäte Oy.

 

 

""

Vad beslutar vi om?

 • Godkännande av avfallsbestämmelserna
 • Beslut om avvikelse från avfallsbestämmelserna
 • Beslut om avfallstransportsystemet
 • Godkännande av avfallstaxan
 • Debitering av avfallsavgifterna
 • Hantering av avfallsavgiftspåminnelser
 • Beslut om jämkning av avfallsavgiften
 • Administration av avfallstransportregistret
 • Beslut om servicenivån inom avfallshanteringen
 • Beslut om återvinning och hantering av avfall
 • Beslut om avfallsinsamlingsplatsen

AKTUELLT