Meddelande beträffande förändring av avfallshanteringsbestämmelser

Meddelande beträffande förändring av avfallshanteringsbestämmelser

Kymmenedalens avfallsnämnd bereder i enlighet med 91 § en fråga som berör förändring av kommunala avfallshanteringsbestämmelser. Enligt förslaget skulle gemensamma avfallshanteringsbestämmelser som beaktar den nya avfallslagstiftningens inverkan antas inom Kymmenedalens avfallsnämnds verksamhetsområde.

Avfallshanteringsbestämmelserna berör städerna Fredrikshamn, Kotka och Kouvola samt kommunerna Iitti, Lappträsk, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyttis och Vederlax. Utkastet till avfallshanteringsbestämmelserna finns till påseende på Kymmenedalens avfallsnämnds webbsida www.kymenjatelautakunta.fi under perioden 10.7.–16.8.2019.

För dem, vars livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas avsevärt av frågans lösning, reserveras en möjlighet att uttrycka sin åsikt om saken. Eventuella åsikter adresserade till Kymmenedalens avfallsnämnd bör levereras skriftligen senast 16.8.2019 kl. 15.00 antingen per post till Kymmenedalens avfallsnämnd, adress PL 32, 45701 Kuusankoski eller kymenjatelautakunta@kouvola.fi .

Utlåtandet bör rubriceras ”utlåtande om avfallshanteringsbestämmelserna”.

Vid behov ger tilläggsuppgifter från 22.7.2019 Arja Soini, tfn 020 615 5545

Kouvola 8.7.2019 Kymmenedalens avfallsnämnd

 

Avfallshanteringsbestämmelser utkastet

Bästa läsare _delen utkastet