Ajankohtaista

Ajankohtaista Kymen jätelautakunnassa

Kymen jätelautakunta tiedottaa Esitys ekomaksuiksi sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistaksaksi sekä Mäntyharjun sako-ja umpikaivolietteiden tyhjennystaksaksi 1.1.2019 alkaen Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys ekomaksuiksi,...
Kymen jätelautakunnan 22.11.2018 pidettäväksi suunniteltu kokous pidetään 29.11.2018.
Kuulutus Kouvolan pakkausjätteiden ja energiajätteen jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan asian vireilläolosta Kymen jätelautakunta valmistelee jätelain mukaista päätöstä kunnan vastuulla olevien pakkausjätteiden ja energiajätteen jätteenkuljetusjärjestelmästä. Jätelaki vaatii kuntia...
Kymen jätelautakunnan 24.5.2018 kokouksen pöytäkirja sekä liitteet ja oheismateriaalit. Pöytäkirja 24052018 Liite 1 Taksan tekstiosa 1.7.2018 Liite 2 Jäteastioiden tyhjennysmaksut ja lisäveloitukset Kotka 1.7.2018 Liite 3...
Kymen jätelautakunta tiedottaa Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun jätteenkuljetuksen jätemaksutaksasta 1.7.2018 alkaen. Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään...
Itä-Suomen hallinto-oikeus on 22.12.2017 antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen, jolla on vaadittu Kouvolan jätelautakunnan 26.3.2015 antaman päätöksen, §16, kumoamista jätelain, perustuslain, hallintolain ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa...