Ajankohtaista

Ajankohtaista Kymen jätelautakunnassa

Kymen jätelautakunnan toimisto on suljettu 27.7.-7.8.2020 välisen ajan. Sähköinen asiointi on käytettävissä myös toimiston ollessa suljettu.
Kymen jätelautakunnan 28.5.2020 kokouksen pöytäkirja Pöytäkirja Kymen jätelautakunta 28052020Lataa LIITE 1 Kymen jätelautakunta talouden toteutuma 2019 Lataa LIITE 2 Kymen Jätelautakunta käyttösuunnitelma 2020Lataa LIITE 3...
Kymen jätelautakunta tiedottaa Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys jätteenkuljetuksen jätemaksutaksasta 1.7.2020 alkaen. Taksan tekstiosa koskee Kymen jätelautakunnan alueen kaikkia kuntia. Jätemaksutaksan jätteenkuljetuksen hintataulukot koskevat Kotkan,...
Kymen jätelautakunnan 26.3.2020 pidettäväksi suunniteltua kokousta EI PIDETÄ.
Virolahden korjattu ekomaksutaksa 1.4.2020 alkaen Kymen jätelautakunta vahvisti Virolahden ekomaksuntaksan 28.11.2019 § 40 (Liite 3). Taksataulukossa huomattiin virhe kohdassa Ekomaksu. Maksuluokka I.  Vakituinen asunto tai...
Kymen jätelautakunnan toimisto on suljettu perjantaina 27.12.2019.
Kymen jätelautakunnan 28.11.2019 kokouksen pöytäkirja, liitteet ja oheismateriaalit Pöytäkirja 28112019Lataa Liite 1 Kymen jätelautakunnan kuukausikatsaus 1-10/2019Lataa Liite 2 Esitys muutokset jätetaksan tekstiosaan 1.1.2020Lataa Liite 3...
Esitys ekomaksuiksi sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistaksaksi sekä Mäntyharjun sako-ja umpikaivolietteiden tyhjennystaksaksi 1.1.2020 alkaen Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys ekomaksuiksi, Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi...
Jätehuoltomääräykset 1.1.2020 alkaen Tiedoksianto koskien jätehuoltomääräysten muuttamista Jätehuoltomääräykset annetaan yleisesti tiedoksi jätelain 92§:n ja kuntalain 108 §:n mukaisesti pitämällä määräykset nähtävillä jätelautakunnan verkkosivuilla (www. kymenjatelautakunta.fi)...