Ajankohtaista

Ajankohtaista Kymen jätelautakunnassa

Kymen jätelautakunta tiedottaa Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun jätteenkuljetuksen jätemaksutaksasta 1.7.2018 alkaen. Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään...
Kymen jätelautakunnan 21.3.2018 kokouksen pöytäkirja, liitteet ja oheismateriaalit Pöytäkirja 21032018 tarkastettu LIITE 1 TEYP toimintakertomus 2017 LIITE 2 Käyttösuunnitelma 2018 ltk Oheismateriaali Itä-Suomen hallinto-oikeus Oheismateriaali...
Itä-Suomen hallinto-oikeus on 22.12.2017 antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen, jolla on vaadittu Kouvolan jätelautakunnan 26.3.2015 antaman päätöksen, §16, kumoamista jätelain, perustuslain, hallintolain ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa...
Esitys ekomaksuiksi sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistaksaksi sekä Mäntyharjun sako-ja umpikaivolietteiden tyhjennystaksaksi 1.1.2018 alkaen Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys ekomaksuiksi, Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi...
Korkein hallinto-oikeus on antanut 5.10.2017 päätöksen 344/3/17 Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätökseen 6.6.2017 nro 17/0101/4 tehtyyn valitukseen. KHO:n ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus on tutkinut täytäntöönpanon kieltämistä koskevan asian. Valitus...
FCGn raportti 2017 yhdyskuntateknisten palvelujen asiakastyytyväisyydestä jätehuollon osalta on luettavissa: FCGn raportti 2017 Jätehuolto