Ajankohtaista

Ajankohtaista Kymen jätelautakunnassa

Korkein hallinto-oikeus on antanut 5.10.2017 päätöksen 344/3/17 Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätökseen 6.6.2017 nro 17/0101/4 tehtyyn valitukseen. KHO:n ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus on tutkinut täytäntöönpanon kieltämistä koskevan asian. Valitus...
Kymen jätelautakunnan kokouksen 19.10.2017
FCGn raportti 2017 yhdyskuntateknisten palvelujen asiakastyytyväisyydestä jätehuollon osalta on luettavissa: FCGn raportti 2017 Jätehuolto
Korkein hallinto-oikeus on 18.8.2017 antanut päätöksen asiassa, jossa Kouvolan aikuiskoulutuskeskus on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä jätehuoltoa koskevaan valitukseen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus on tutkinut...
Julkinen kuulutus Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätöksestä 17/0101/4 Kymen jätelautakunta on hyväksynyt päätöksellään 23.3.2017 kaupungininsinöörin muutetun päätösehdotuksen. Päätöksen mukaan kunta ottaa pakkausmuovin keräystehtävän hoitaakseen Kotkan alueella kokeiluluonteisesti...
Kymen jätelautakunta tiedottaa Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Kouvolan ja Iitin kunnissa olevien Rinki Oy:n ekopisteverkostoa täydentävien ekopisteiden supistamisesta 1.10.2017 alkaen. Poistettavaksi ehdotetut ekopisteet ovat:...
Kymen jätelautakunnan 18.5.2017 pöytäkirja. Pöytäkirja 18.5.2017 tarkastettu LIITE 1 Taksa 1.7.2017 alkaen Kotka Kvl Iitti Mju V+M tekstiosa LIITE 2 Taksataulukot Kouvola ja Iitti LIITE 3 Taksataulukot...
Kymen jätelautakunta tiedottaa Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun  jätteenkuljetuksen jätemaksutaksasta  sekä Miehikkälän ja Virolahden jätemaksutaksasta 1.7.2017 alkaen. Jätelain 78 §:n...