Ajankohtaista

Ajankohtaista Kymen jätelautakunnassa

Kymen jätelautakunnan 24.5.2018 kokouksen pöytäkirja sekä liitteet ja oheismateriaalit. Pöytäkirja 24052018 Liite 1 Taksan tekstiosa 1.7.2018 Liite 2 Jäteastioiden tyhjennysmaksut ja lisäveloitukset Kotka 1.7.2018 Liite 3...
Kymen jätelautakunta tiedottaa Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys Kotkan, Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun jätteenkuljetuksen jätemaksutaksasta 1.7.2018 alkaen. Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään...
Itä-Suomen hallinto-oikeus on 22.12.2017 antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen, jolla on vaadittu Kouvolan jätelautakunnan 26.3.2015 antaman päätöksen, §16, kumoamista jätelain, perustuslain, hallintolain ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa...
Esitys ekomaksuiksi sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistaksaksi sekä Mäntyharjun sako-ja umpikaivolietteiden tyhjennystaksaksi 1.1.2018 alkaen Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys ekomaksuiksi, Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi...
Korkein hallinto-oikeus on antanut 5.10.2017 päätöksen 344/3/17 Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätökseen 6.6.2017 nro 17/0101/4 tehtyyn valitukseen. KHO:n ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus on tutkinut täytäntöönpanon kieltämistä koskevan asian. Valitus...