Ajankohtaista

Ajankohtaista Kymen jätelautakunnassa

Kymen jätelautakunnan 25.1.2018 kokouksen esityslista, liitteet ja oheismateriaalit Kokouskutsu ja esityslista 25012018 LIITE 1 Haminan kh 15122017 § 138 LIITE 2 Taksan tekstiosa 1.1.2018 LIITE...
Itä-Suomen hallinto-oikeus on 22.12.2017 antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen, jolla on vaadittu Kouvolan jätelautakunnan 26.3.2015 antaman päätöksen, §16, kumoamista jätelain, perustuslain, hallintolain ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa...
Kymen jätelautakunnan 14.12.2017 kokouksen asiakirjat Pöytäkirja 14122017 Liite 1 Esitys Kymen Jätelautakunnan jätetaksan tekstiosa 2018 Liite 2 Esitys Ekomaksutaksat 2018 Liite 3 Esitys Jäteasemien yhtenäistaksa...
Esitys ekomaksuiksi sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistaksaksi sekä Mäntyharjun sako-ja umpikaivolietteiden tyhjennystaksaksi 1.1.2018 alkaen Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys ekomaksuiksi, Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi...
Kymen jätelautakunnan kokouksen 19.10.2017
Korkein hallinto-oikeus on antanut 5.10.2017 päätöksen 344/3/17 Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätökseen 6.6.2017 nro 17/0101/4 tehtyyn valitukseen. KHO:n ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus on tutkinut täytäntöönpanon kieltämistä koskevan asian. Valitus...
FCGn raportti 2017 yhdyskuntateknisten palvelujen asiakastyytyväisyydestä jätehuollon osalta on luettavissa: FCGn raportti 2017 Jätehuolto
Korkein hallinto-oikeus on 18.8.2017 antanut päätöksen asiassa, jossa Kouvolan aikuiskoulutuskeskus on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä jätehuoltoa koskevaan valitukseen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus on tutkinut...