Jätehuollon ohjaus

JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA

Jätelautakunnan toimialueen kunnilla on yhteinen jätehuoltoviranomainen ja yhteinen jäteyhtiö. On tärkeää, että niillä on myös yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan jätehuoltoa kehitetään alueella. Tätä varten kunnat laativat yhteisen jätepoliittisen ohjelman.
Jätepoliittisessa ohjelmassa esitetään jätehuollon kehittämistavoitteita sekä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Jätelautakunta ohjaa jätepoliittisen ohjelman valmistelua kuntien päättämien edustajien muodostamassa työryhmässä. Työryhmään osallistuu myös kuntien omistama jätehuoltoyhtiö. Kunnat hyväksyvät jätepoliittisen ohjelman.

Jätepoliittisen ohjelman valmistelu aloitettiin 17.10.2018. Lisätietoja saat Kymen jätelautakunnan henkilökunnalta.

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO KYMENLAAKSOSSA

Kymen jätelautakunta on hyväksynyt jätehuollon palvelutason vuoteen 2020 asti. Palvelutaso on valmisteltu yhteistyössä kuntien kanssa.

Jätehuollon palvelutasossa on määritelty kuntalaisille tarjottavien jätehuoltopalvelujen vähimmäistaso koko Kymen jätelautakunnan toimialueella. Kukin jätelautakunnan alueen yhdeksästä kunnasta voi tehdä omasta jätehuollostaan vähimmäistasoa korkeamman.

Suurimman osan palveluista toteuttaa kuntien jäteyhtiö, Kymenlaakson Jäte Oy. Osasta palveluita huolehtivat kunnat.

Katso jätehuollon palvelutaso vuoteen 2020 

JÄTEHUOLLON SEURANTA

Jätelaki edellyttää, että Kymen jätelautakunta pitää jätteenkuljetusrekisteriä. Rekisterissä ovat kaikki vakituiset- ja vapaa-ajanasunnot sekä muut kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvat kiinteistöt.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa omat tietonsa ja esittää korjauksia. Rekisteriä käytetään sen seuraamiseen, että kaikki ovat liittyneet jätehuoltoon.