Styrning av avfallshantering

Servicenivån inom avfallshanteringen i Kymmenedalen

Kymmene avfallsnämnd har godkänt servicenivån inom avfallshanteringen fram till år 2020. Servicenivån har beretts i samarbete med kommunerna.

Servicenivån inom avfallshanteringen definierar lägstanivån för de avfallshanteringstjänster som tillhandahålls kommuninvånarna inom Kymmene avfallsnämnds hela verksamhetsområde. Var och en av de nio kommunerna inom avfallsnämnds område kan ha en nivå på sin egen avfallshantering som är högre än lägstanivån.

De flesta av tjänsterna genomförs av kommunernas avfallsbolag, Kymenlaakson Jäte Oy. En del av tjänsterna sköts av kommunerna.

 

Avfallspolitiskt program

Kommunerna inom avfallsnämndens verksamhetsområde har en gemensam avfallshanteringsmyndighet och ett gemensamt avfallsbolag. Det är viktigt att de också har en gemensam syn på den riktning som avfallshanteringen i området utvecklas i. För detta upprättar kommunerna ett gemensamt avfallspolitiskt program.

I det avfallspolitiska programmet presenteras utvecklingsmål för avfallshanteringen samt de åtgärder som krävs för att nå dessa mål.

Avfallsnämnden styr beredningen av det avfallspolitiska programmet i en arbetsgrupp som består av representanter som valts av kommunerna. Även det kommunägda avfallsbolaget deltar i arbetsgruppen. Det avfallspolitiska programmet godkänns av kommunerna.

Se servicenivån inom avfallshanteringen fram till år 2020