Sammanträden

Kymmene avfallsnämnd
perioden 2017–2021

Avfallsnämnden har 13 medlemmar, och varje medlem har en personlig suppleant. Medlemmarna till den gemensamma nämnden avses av kommunerna enligt ekonomisk region.

Nämndens föredragande är avfallshanteringschef Leena Rautiainen.

Medlem Suppleant Kommun
Matti Lindholm, ordf. Pekka Reponen Kouvola
Hannele Littman Anri Mäkynen Kouvola
Tuomas Seppänen Tuomo Saarinen Kouvola
Anni Villikka Tarja Ylipiessa Kouvola
Teppo Sainio, vpj Juha Tainio Kotka
Sorella Silvala Seija Piiparinen Kotka
    Itis
Jouni Kormu Jarmo Rissanen Fredrikshamn
    Mäntyharju
Alpo Seppälä Jouko Pöyhönen Pyttis
Jari Harju Tuomo Peltola Virolax
    Lappträsk
    Miehikkälä

Beslutsfattande i Kymmene avfallsnämnd

De viktigaste myndighetsbesluten inom avfallshanteringen fattas vid avfallsnämndens sammanträden. Avfallsnämnden har också överfört beslutanderätt till avfallshanteringschefen som behandlar kundernas ansökningar om fastigheters avfallshantering eller avfallsavgifter.

 

Kymmene avfallsnämnds sammanträdestider

Kymmene avfallsnämnd sammanträder i regel fem gånger om året.

Sammanträdesdagarna våren 2017 är: 23.3.2017 och 18.5.2017.

Tjänsteinnehavarbeslut

Tjänsteinnehavarbesluten finns framlagda till påseende måndagar klockan 9–15 i Tekniikka- ja Ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski.

Kymmene avfallsnämnds protokoll

Justerade protokoll finns framlagda till allmänt påseende i alla medlemskommuner. Protokollen publiceras i det allmänna datanätverket på fredag veckan efter sammanträdet.

Kymmene avfallsnämnds protokoll från två års tid finns på ansvarskommunen Kouvolas webbplats, under Päätöksenteko. Om du behöver äldre protokoll än så, ta kontakt med Kymmene avfallsnämnds kontor.