Taxor

De gällande avfallstaxorna

Kommunernas avfallstaxor bestäms av Kymmene avfallsnämnd. I taxan godkänns de avfallsavgifter som tas ut för kommunal avfallshantering enligt avfallslagen.

Med avfallsavgifterna finansieras alla avfallshanteringstjänster som tillhandahålls bostads- och fritidsfastigheterna, som insamling och transport av avfall, återvinning och annan hantering samt rådgivning och information.

Trots att det är avfallsnämnden som bestämmer om avfallsavgifterna sköts faktureringen av det kommunala bolaget som tillhandahåller tjänsterna, Kymenlaakson Jäte Oy.

De kommunspecifika avfallstaxorna i Kymmenedalen

Inflöde och användning av avfallsavgifterna

Kymenlaakson Jäte Oy rapporterar de influtna medlen från den avfallstransport som ordnats av kommunen samt ekoavgiften enligt 79 § i avfallslagen. Inflödet och användningen av avfallsavgifterna år 2015 finns här