Saavutettavuusseloste

Kymen jätelautakunta pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.kymenjatelautakunta.fi-verkkosivustoa.

 

Vaatimustenmukaisuus

Kymen jätelautakunnan verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

 

Ei-saavutettava sisältö

Kymen jätelautakunnan verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf), joista kaikki eivät ole saavutettavia.

Kymen jätelautakunnan sivusto on julkaistu vuonna 2017. Lain saavutettavuusvaatimukset tulevat voimaan 23.9.2020. Ei-saavutettavia liitetiedostoja on osa ennen 23.9.2019 laadituista liitteistä, jotka eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin.

Kymen jätelautakunnan kanssa asioimiseen tarvittavat vanhat liitetiedostot pyritään uudistamaan saavutettaviksi vuoden 2020 aikana.

Kymen jätelautakunnan sivuston sisältö, mukaan lukien sivuille tuodut kolmansien osapuolten sisällöt, eivät ole vielä saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi. Saavutettavuustyö on käynnissä, mutta vielä kesken.

  • Sivusto ei teknisiltä ominaisuuksiltaan vielä täytä saavutettavuusvaatimuksia kaikilta osin (WCAG 2.1 1-7)
  • Kaikki sivuston sisältö, mukaan lukien liitetiedostot, elementit ja upotukset eivät vielä välttämättä täytä saavutettavuusvaatimuksia havaittavuuden, hallittavuuden, ymmärrettävyyden, toimintavarmuuden ja ohjeidenmukaisuuden osalta (WCAG 2.1 1-7).
  • Verkkosivujen sisältämä kolmansien osapuolien tuottama sisältö ei välttämättä ole vielä saavutettavuusvaatimuksien tason AA mukaista (WCAG 2.1 5.4), koska sisältö on kolmannen osapuolen hallinnassa.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 23.9.2020 Kymen jätelautakunnan tekemänä itsearviointina, koska ulkopuolisen tahon tuottama auditointi ei ole vielä valmis.

Palaute ja yhteystiedot

Voit pyytää Ei-saavutettavia sisältöjä saavutettavassa muodossa tai antaa palautetta sivustolla havaitsemastasi ongelmasta.

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella.

tai lähetä sähköpostia osoitteeseen kymenjatelautakunta@kouvola.fi. Toivomme että laitat otsikkokenttään myös maininnan ”saavutettavuuspalaute”, niin palaute ohjataan nopeasti oikeille henkilöille.

 

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

 

Saavutettavuusselosteen vapaaehtoinen sisältö

Kymen jätelautakunta on sitoutunut digitaaliseen saatavuuteen. Saavutettavuusprojekti on käynnissä ja henkilöstöä koulutetaan syksyn 2020 aikana. Sisällön korjaukset, auditointi ja saavutettavuusseloste ovat työn alla ja toimitetaan sivustolle myöhemmin. Tekniset korjaukset sivustolle korjataan vuoden 2020 aikana. Verkkosivusto korjataan vähintään WCAG 2.1 AA-tason täyttäväksi (tavoite 30.4.2021 mennessä).