Taksat

Voimassa olevat jätetaksat

Kymen jätelautakunta määrää kuntien jätetaksoista. Taksassa hyväksytään jätelain mukaisesti kunnallisesta jätehuollosta laskutettavat jätemaksut.

Jätemaksuilla rahoitetaan kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöille tarjottavat jätehuollon palvelut, kuten jätteiden keräys ja kuljetus, hyötykäyttö ja muu käsittely sekä neuvonta ja tiedotus.

Vaikka jätelautakunta määrää jätemaksuista, niin laskutuksen hoitaa palvelut tarjoava kunnallinen jäteyhtiö, Kymenlaakson Jäte Oy.

Kymenlaakson kuntakohtaiset jätetaksat

Jätemaksujen kertymä ja käyttö

Kymenlaakson Jäte Oy raportoi kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen ja ekomaksun kertymät jätelain 79 § mukaisesti. Jätemaksujen kertymä ja käyttö vuonna 2016 löytyy tästä