Taksat

Voimassa olevat jätetaksat Kymen jätelautakunnan alueella:

Jätemaksutaksan perusteluosa (pdf,382kt) (Kymen jätelautakunta 23.11.2023 § 34)

Jätehuollon perusmaksut (pdf,99kt) (Kymen jätelautakunta 23.11.2023 § 35)

Kouvola, Iitti ja Lapinjärvi (pdf,113kt): Jäteastioiden tyhjennysmaksut, lisäveloitukset ja lukollisten yhteiskeräyspisteiden vuosimaksut. Huom! Loppujätteen hinnat koskevat asuinkiinteistöjen osalta vain Kouvolaa ja Iittiä. (Kymen jätelautakunta 23.11.2023 § 36)

Kotka, Pyhtää, Hamina, Miehikkälä ja Virolahti (pdf,115kt): Jäteastioiden tyhjennysmaksut, lisäveloitukset ja lukollisten yhteiskeräyspisteiden vuosimaksut. Huom! Loppujätteen hinnat koskevat asuinkiinteistöjen osalta vain Kotkaa ja Pyhtäätä. (Kymen jätelautakunta 23.11.2023 § 37)

Mäntyharju ja Pertunmaa (pdf,150kt): Jäteastioiden tyhjennysmaksut, lisäveloitukset ja lukollisten yhteiskeräyspisteiden vuosimaksut. Huom! Loppujätteen hinnat koskevat asuinkiinteistöjen osalta vain Mäntyharjua. (Kymen jätelautakunta 23.11.2023 § 38)

Pertunmaan aluekeräyspistemaksut (pdf,79kt) (Kymen jätelautakunta 23.11.2023 § 39)

Mäntyharjun lietteenkuljetusmaksut (pdf,84kt) (Kymen jätelautakunta 23.11.2023 § 40)

Jäteasemien vastaanottomaksut (pdf,147kt) (Kymen jätelautakunta 14.12.2022 § 46)

Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksut (pdf,90kt) (Kymen jätelautakunta 14.12.2022 § 47)

Yleistietoa jätemaksutaksoista

Kymen jätelautakunta määrää kuntien jätetaksoista. Taksassa hyväksytään jätelain mukaisesti kunnallisesta jätehuollosta laskutettavat jätemaksut.

Jätemaksuilla rahoitetaan kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöille tarjottavat jätehuollon palvelut, kuten jätteiden keräys ja kuljetus, hyötykäyttö ja muu käsittely sekä neuvonta ja tiedotus.

Vaikka jätelautakunta määrää jätemaksuista, niin laskutuksen hoitaa palvelut tarjoava kunnallinen jäteyhtiö, Kymenlaakson Jäte Oy.

Jätehuollon perusmaksu

Jätehuollon perusmaksulla rahoitetaan sellaiset palvelut, jotka ovat käyttöhetkellä asiakkaalle maksuttomia tai alikatteisia kuten jäteasemapalvelut, kiertävät jätteen keräykset, Kymenlaakson Jäte Oy:n ylläpitämät ekopisteet, jäteneuvonta ja -tiedotus sekä jätehuoltoviranomaisen palvelut.

Jätehuollon perusmaksu on kaikissa kunnissa samansuuruinen. Vapaa-ajanasunnon maksu on pienempi kuin vakituiseen asumiseen tarkoitetun asunnon perusmaksu. Perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa.

Jäteastioiden tyhjennysmaksut, lisäveloitukset ja lukollisten yhteiskeräyspisteiden vuosimaksut

Jäteastian tyhjennysmaksuun sisältyy kuljetusmaksu ja jätteenkäsittelymaksu. Lukollisten yhteiskeräyspisteiden vuosimaksut määräytyvät sen mukaan, käyttääkö pistettä ympäri vuoden vai esimerkiksi vain kesäaikaan. Pertunmaalla on vielä käytössä loppujätteen aluekeräyspisteet, joiden vuosimaksu määräytyy kuten lukollisten yhteiskeräyspisteiden maksut.

Loppujätteiden kuljetusmaksut on määritelty vain Iitin, Kotkan, Kouvolan, Mäntyharjun ja Pyhtään kuntiin, joissa loppujätteet ovat kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa eli Kymenlaakson Jäte Oy kilpailuttaa ja hoitaa kuljetukset.

Biojätteet sekä pakkausjätteet eli muovi-, kartonki-, lasi- ja metallipakkausjätteet kuljettaa kaikissa kunnissa Kymenlaakson Jäte Oy.

Haminan, Lapinjärven, Miehikkälän, Pertunmaan ja Virolahden kunnissa on loppujätteen osalta voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus eli asukas voi itse valita kuljetusyrityksen, jolta tilaa jätteenkuljetuksen. Näillä yrityksillä on omat kuljetushinnastonsa, joita ei siis Kymen jätelautakunnassa päätetä.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden osalta taksa on määritelty vain Mäntyharjun kuntaan, jolloin siellä Kymenlaakson Jäte hoitaa lietteiden kuljetuksen. Muissa kunnissa lietteiden kuljetus on kiinteistön haltijan järjestettävä.

Kymen jätelautakunta päättää myös jäteasemien ja Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksuista.

Jätemaksujen kertymä ja käyttö

Kymenlaakson Jäte Oy raportoi kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen ja ekomaksun kertymät jätelain 79 § mukaisesti. Jätemaksujen kertymä ja käyttö vuonna 2016 löytyy tästä