Ärendehantering

Ärendehantering hos Kymmene avfallsnämnd

Avfallsnämnden ger dig information om hur avfallshanteringen ordnas enligt bestämmelserna. Vänligen läs avfallsbestämmelserna här .

Avfallsnämnden ger information om sådant som har med avfallsavgifter att göra. Mer information om avfallstaxorna hittar du här

Hos avfallsnämnden kan du vid behov ansöka om arrangemang som avviker från avfallshanteringsbestämmelserna och avfallstaxan. Avvikelser är främst möjliga om fastigheten är fullständigt obrukbar. Redogörelser och bevis om hinder för fastighetens användning ska bifogas ansökan. Mer information om grunderna för avvikelse hittar du här .

Det är bra att i första hand skicka ansökningarna elektroniskt. Hanteringstiden för ansökningarna är vanligtvis högst sex veckor. Under semestrarna kan hanteringstiden vara längre, liksom om vi behöver be om ytterligare förklaringar. Vi besvarar normalt förfrågningar via e-post inom några dagar.

KOMPOSTERINGSANMÄLAN TILL AVFALLSHANTERINGSMYNDIGHETEN

Anmäl kompostering till avfallshanteringsmyndigheten när du komposterar bioavfall från köket på bostadsfastigheten. Anmälningsskyldigheten gäller också fritidsbostäder. Ingen anmälan görs om kompostering av trädgårdsavfall. Uppgifterna som begärs på komposteringsanmälningsblanketten grundar sig på avfallslagen och -förordningen. Med en komposteringsanmälan kan du också anmäla flera fastigheters gemensamma kompostbehållare.

Anmälan ska göras senast 1.1.2023. Behandlingen av de inkomna anmälningarna inleds på hösten 2022. Avfallshanterings- eller miljöskyddsmyndigheten kan genomföra komposteringsinspektioner.

De uppgifter som uppges i anmälningarna sparas i avfallshanteringsmyndighetens komposteringsregister. Med hjälp av registret följer man med nyttoanvändningen av avfall och rapporterar uppgifterna vidare till t.ex. statliga myndigheter i enlighet med avfallslagen.

OBS. Förlängning av tömningsintervallet för slutavfallskärlet ansöks med blanketten ”fastighetens avfallshanteringsanmälan”. Komposteringsanmälningsblanketten fylls i separat.

Elektronisk komposteringsanmälningsblankett

Fastighetens komposteringsanmälan (pdf)

Blanketter för elektronisk ärendehantering hos Kymmene avfallsnämnd

Utskrivbara blanketter hos Kymmene avfallsnämnd

Kontaktuppgifter till Kymmene avfallsnämnd

Kymmene avfallsnämnd
Kouvola stad
PB 85 
45101 Kouvola

Kundtjänst vid Kymmene avfallsnämnd

Avfallshanteringschef Katja Kangas / 020 61 58143

Planerare Arja Soini / 020 61 55545

E-postadress: kymenjatelautakunta@kouvola.fi.