Jätehuollon ohjaus

Jätehuollon palvelutaso Kymenlaaksossa

Kymen jätelautakunta on hyväksynyt jätehuollon palvelutason vuoteen 2020 asti. Palvelutaso on valmisteltu yhteistyössä kuntien kanssa.

Jätehuollon palvelutasossa on määritelty kuntalaisille tarjottavien jätehuoltopalvelujen vähimmäistaso koko Kymen jätelautakunnan toimialueella. Kukin jätelautakunnan alueen yhdeksästä kunnasta voi tehdä omasta jätehuollostaan vähimmäistasoa korkeamman.

Suurimman osan palveluista toteuttaa kuntien jäteyhtiö, Kymenlaakson Jäte Oy. Osasta palveluita huolehtivat kunnat.

Jätepoliittinen ohjelma

Jätelautakunnan toimialueen kunnilla on yhteinen jätehuoltoviranomainen ja yhteinen jäteyhtiö. On tärkeää, että niillä on myös yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan jätehuoltoa kehitetään alueella. Tätä varten kunnat laativat yhteisen jätepoliittisen ohjelman.

Jätepoliittisessa ohjelmassa esitetään jätehuollon kehittämistavoitteita sekä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Jätelautakunta ohjaa jätepoliittisen ohjelman valmistelua kuntien päättämien edustajien muodostamassa työryhmässä. Työryhmään osallistuu myös kuntien omistama jätehuoltoyhtiö. Kunnat hyväksyvät jätepoliittisen ohjelman.

Katso jätehuollon palvelutaso vuoteen 2020