Miehikkala-kuteltk-26.10.2022-§-95-Miehikkalan-jatehuollon-palvelutehtavien-siirto-Kymenlaakson-Jate-Oy_lle