Day

21 huhtikuun, 2022
Kymen jätelautakunta ja Kymenlaakson Jäte Oy laativat parhaillaan järjestelmää, jolla aletaan keräämään uuden jätelain edellyttämiä tietoja kiinteistöillä tapahtuvasta elintarvikejätteiden kompostoinnista. Toukokuun aikana Kymen jätelautakunnan nettisivujen Asiointi-osioon tulee lomake (sähköinen ja tulostettava), jolla kysytään lain edellyttämät viranomaiselle ilmoitettavat tiedot kiinteistön kompostoinnista. HUOM. tyhjennysvälin pidennystä voi edelleen hakea normaalisti ”kiinteistön jätehuoltoilmoitus” -lomakkeella. Kompostointi-ilmoituslomakkeen voi sitten täyttää jälkeenpäin.
Read More
Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen Kymen jätelautakunnan päätöksestä 26.11.2020 § 41 tehtyyn valitukseen, joka koskee Pyhtään kunnan siirtymistä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 945/2022 21.4.2022 Päätös kokonaisuudessaan pidetään nähtävillä 21.4. – 5.5.2022 välisen ajan Kymen jätelautakunnan toimistossa, Torikatu 10, Kouvola, 3. krs. Kouvolassa 21.4.2022 Kymen jätelautakunta
Read More

KYMEN JÄTELAUTAKUNTA

Kouvolan Kaupunki
PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola