Jätehuoltomääräykset 1.1.2020 alkaen

Jätehuoltomääräykset 1.1.2020 alkaen

Tiedoksianto koskien jätehuoltomääräysten muuttamista

Jätehuoltomääräykset annetaan yleisesti tiedoksi jätelain 92§:n ja kuntalain 108 §:n mukaisesti pitämällä määräykset nähtävillä jätelautakunnan verkkosivuilla (www. kymenjatelautakunta.fi) ja vastuukunnan eli Kouvolan kaupungin verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Lisäksi tieto lähetetään muihin toimialueen kuntiin, jotka voivat julkaista sen omilla verkkosivuillaan. Jätelautakunnan verkkosivuilla määräykset ovat saatavilla myös nähtävillä pitoajan jälkeen.

Kymen jätelautakunta hyväksyi 26.9.2019 § 29 Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset, jotka astuvat päivitettyinä voimaan 1.1.2020, kuntalain 143 § mukaisesti, vaikka niiden hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Päivitetyt jätehuoltomääräykset korvaavat aiemmat 1.5.2015 voimaan tulleet määräykset.

Kymen jätelautakunnan toimialueen jätehuoltomääräykset päivitettiin jätelain 91 §:n nojalla jätelainsäädännön muutoksia vastaaviksi.

Jätehuoltomääräykset koskevat Haminan, Kotkan ja Kouvolan kaupunkeja sekä Iitin, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pyhtään ja Virolahden kuntia.

Jätehuoltomääräykset ovat nähtävillä Kymen jätelautakunnan internetsivuilla www.kymenjatelautakunta.fi sekä Kouvolan kaupungin verkkosivuilla www.kouvola.fi ajalla 15.10.-30.11.2019.

Kouvolassa 14.10.2019 Kymen jätelautakunta