Jätehuoltopäällikön virka haettavana

Haemme jätehuoltopäällikköä vakituiseen virkasuhteeseen 1.5.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Jätehuoltopäällikkö toimii Alueellinen jätehuolto -palveluyksikön päällikkönä ja Kymen jätelautakunnan esittelijänä.

Kymen jätelautakunta on jätelain mukainen kuntien yhteislautakunta, joka toimii 9 kunnan jätehuoltoviranomaisena. Lautakunnan toiminta-alueeseen kuuluvat Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti. Lautakunnan vastuukuntana toimii Kouvola ja jätehuollon viranomaistehtäviä hoitava henkilöstö on sen palveluksessa.

Alueellisen jätehuolto -palveluyksikkö sijoittuu Asuminen ja ympäristö -toimialalle ja yhdyskuntatekniikan palveluihin.

Jätehuoltopäällikön virkatehtäviin kuuluvat em. tehtävien lisäksi palveluyksikön päällikön ja esimiehen tehtävät, Kymen jätelautakunnalle kuuluvat jätehuollon viranomaistehtävät, ml. jätelautakunnan tälle viralle delegoimat tehtävät ja Kymen jätelautakunnan esittelijän tehtävät.
Lisäksi tehtäviin kuuluvat pelkästään kunnalle kuuluvia tehtäviä, mm. vastata kunnan lakisääteisestä velvollisuudesta huolehtia lakkautetuista kaatopaikoista.

Jätehuoltopäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteinen tutkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, useista tietolähteistä saatavan tiedon seurantaa ja niiden käytettävyyden arviointia, ongelmanratkaisukykyjä ja paineensietokykyä sekä ymmärrystä kunnallisesta päätöksenteosta. Tehtävään sisältyy asiakaspalvelua ja yhteydenpitoa sidosryhmiin.

Viran täyttämisessä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä terveydentilaa koskeva selvitys ennen työn aloittamista.

Työnantaja tarjoaa haastavat ja monipuoliset työtehtävät, asiantuntijaorganisaation tuen, mukavat työkaverit sekä hyvät kouluttautumismahdollisuudet.

Lisätietoja: Leena Rautiainen, jätehuoltopäällikkö
puh. 020 615 8143, leena.rautiainen(at)kouvola.fi

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.